बशींत भांगराची सरपळी फारावपी तिगां बांगलादेशी बायलांक धरलीं

भांगराची सरपळी चोरी प्रकरणांत तीन बांगलादेशी बायलां सयत पुलीस पंगड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचले बस चालक सुरज मोरजकाराची धाडशी कामगिरी

दिवचल: प्रवाशी बशींतल्या एका ज्येश्ठ बायलेच्या आंगार ओडणी उडोवन तिच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी फारावपी तीन बांगलादेशी बायलांक बस चालक सुरज मोरजकार आनी लोकांनी शिताफीन धरून पुलिसांच्या ताब्यांत दिले. ह्या तिनूय बायलां कडेन कसलेंच वळखपत्र नाशिल्ल्यान तांचेर खर कारवाय करपाची मागणी भगवान हरमलकारान केल्या.

बुधवारा सकाळीं एके प्रवासी बशींत दीपाली वायंगणकार ह्या ज्येश्ठ बायलेच्या गळ्या भोंवतणी ओडणी उडोवन तीन बायलांनी तिच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी ओडली. उपरांत बोवाळ जातकूच बोर्डे थांब्यार बस रावली तेन्ना तीन अनवळखी बायलांनी पळ काडपाचो यत्न केलो. पूण बस चालक सुरज मोरजकारान बस रस्त्यारूच दवरून बायलांचो फाटलाग केलो. एका इमारती फाटल्यान लिपपाचो यत्न करतना तांकां लोकांनी शिताफीन ताब्यांत घेवन पुलिसांक कळयलें.

पुलिसांनी सिंधू जैचंद्रा मंगला पुरी (35) दिल्ली, सलागामी कुमार (50) दिल्ली, संजना मरमुत्तू (40) दिल्ली ह्या तिगां आड सुमार एक लाख रुपया मोलाची भांगराची सरपळी चोरी प्रकरणांत गुन्यांव दाखल केला.

तिनूय बायलां बांगलादेशी आसून वास्को चोरयेंतूय तांचो सोद सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. दिवचल पुलीस ते नदरेन तपास करतात. ह्या प्रकरणांत पुलीस निरिक्षक राहूल नायक उपअधिक्षक सागर एकोस्कार हांच्या मार्गदर्शना खाला तपास करतात. ह्या प्रकरणांत रितसर गुन्यांव दाखल केल्ल्याचें पुलीस गोपांनी सांगलें.

मजगतीं, कसलेंच वळखपत्र नासतना गोंयांत भोंवपी बांगलादेशी तशेंच हेर लोकांची झडटी घेवची. तांकां मेकळे सोडचे न्हय अशी मागणी भगवान हरमलकार हांणी केल्या. चोरयेचे प्रकार वाडत आसून लोकांनी जागृत रावप तशेंच पुलिसांनी विशेश गस्त आनी मोहीम सुरू करपाची मागणी हरमलकार हांणी केली.

मजगतीं, सगल्यांनी बस चालक सुरज मोरजकाराचें विशेश अभिनंदन केलें.