बलराम अ डे केअर विद्यालयाचो निकाल 96 टक्के

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी 

काणकोण: श्रीस्थळ काणकोण हांगच्या बलराम अ डे केअर विद्यालयाचो धावेचो निकाल 96 टक्के लागलो. वट्ट 27 विद्यार्थ्यां मदले 3 विशेश श्रेणींत, 12 पयले जाल्यार 11 दुसरे श्रेणींत पास जाले. प्रतिक काणकोणकार ह्या विद्यार्थ्यान 83 टक्के गूण मेळोवन विद्यालयांत पयलो येवपाचो मान मेळयलो. जाल्यार बिंदिया गांवकार 81 टक्के गूण घेवन दुसरें आनी तिसरो अनिश देसाय 77 टक्के गूण मेळोवन पास जालो. पास जाल्ल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचें बलराम शिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष रमेश तवडकार, मुख्याध्यापक अशोक गांवकार, पालक शिक्षक संघाची अध्यक्ष रेखा काणकोणकार हांणी परबीं भेटयलीं.