बदल सैमाचो, नवे ऊर्बेचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थोड्याच दिसांनी मान्सून गोंयांत पावतलो ताची कळोवणी आमकां वेदशाळेन सांगिल्ली. वातावरण लेगीत बदलूंक लागिल्लें. दमट, वत, थंड वारें, गडगड, जोगलां, पावस असो सैमाचो खेळ चालू जाल्लो. दरेका वाठारांत, घर शिवण, जोळोव एकठांय करप, पुरुमेंताचे फेस्त, व्हडीं खोपींनी धांपता, बाजारांनी कापोती, सत्र्यो घेवपाक गर्दी….. अशेतरेचीं वेगवेगळीं दृश्यां पळोवपाक मेळटालीं. तेच वांगडा शिक्षणीक वर्स सुरवात जाल्ल्यान भुरग्यांच्या किलबीलाटान सगळेच वाठार नवे उमेदीन गजबजताले. भुरग्यां खातीर खोशयेन धावपळ करपी तांगेल्या पालकांचें कार्य तर सामकें दोळ्यांत भरताले.
पयल्या वेल्या शिरशिरील्ल्या पावसान सगलेच जीव तृप्त जाल्ले. धर्तरी पाचवोचार शालू नेसून, मातयेन दिल्लो परमळ मारून नव्या ऋतूक येवकार दिवंक तयार जावन राविल्ली. मळब लेगीत आपलें आंग फाफडीत आशिल्लें. निळ्याशार मळबांत, धव्याफुल्ल कापसा वरीं कुपां तरेकवार रुपां बदलत मुक्त जगिल्लेवरीं पळटालीं. वर्शा ऋतू आयले उपरांत तांकां अशें मुक्त पणान वावरूक सदांच संद मेळचीना, देखून तांचे ते खेळ पळोवन मन खोशयेन भरतालें.
रातच्या वेळार तर मळब चडूच सुंदर दिसतालें. लिकलिकती नक्षत्रां, तांचे मदीं थंडसाणेन मोग पातळावपी नाजूक चंद्रीम आनी तांचें वांगडा आपणुय मिरोवपी कुपां पळोवन दीसभराचे धावपळींतल्यान जिणेक थाकाय भोगताली. धर्तरी आपलेच भितर मुरगूट्टाली. सगल्याच सैमाचेर मोगाचो शांत परमळ पसरिल्लो. पावसान चन्द्रीमाचे दर्शन जावपाक कठीण, ते चिंतेन धर्तरी बाबडी जावन एकटक लावन चन्द्रीमाचें रूप तोखेवंक मग्न आशिल्ली. तांचे मजगतीं विरह स्पश्ट जाणवतालो.
अशें हे सैमाचे बदलतें विहंगमय दृश्य मनाक सामकेंच भावतालें. पावस आनी धर्तरेच्या मिलनाचो अध्याय सुरवात जावपाची तें भाकीत करताले.
साईश गजानन नार्वेकार
9552914969