बदलत्या काळा प्रमाण संगीत मळारूय बदल जायत आसात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संगीतकार अशोक पत्की हांणी विचारवेध व्याख्यान माळेंत उक्तायलें मत

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
मडगांवः पयलीच्या तेंपार कामा विशीं मोग आशिल्लो. त्या वेळार पयसो म्हत्वाचो नाशिल्लो, जाल्यार कामाक म्हत्व आसताले. कामा विशीं उमळशीक अासताली. पूण अायची पिळगी बदल्ल्या. तशेंच काम करपाची पद्दतूय बदल्ल्या. आतां पयशां खातीर काम करतात, अशी खंत संगीतकार अशोक पत्की हांणी उक्तायली. मडगांवां गोमंत विद्या निकेतनांत विचारवेध व्याख्यान माळेंत ते उलयताले.
विचारवेध व्याख्यान माळेंत ‘लोकप्रीय संगीतः बदल- आयज आनी फाल्यां’ ह्या ​विशयाचेर अशोक पत्की उलयताले. ह्या वेळार डॉ. अजय वैद्य हांणी तांचे कडेन मुलाखती वरवीं संवाद सादलो.
अशोक पत्की हांणी मुलाखती मजगतीं, फामाद जाल्लीं आपलीं पदां संवादिनीचेर वाजोवन दाखयलीं. तातूंत ‘बीज अंकुरे अंकुरे…’, ‘आभाळमाया …’, ‘अधुरी एक कहाणी …’ अशा एका परस एक शीर्शक गितां गावन रसिकांचेर मोनेळ घाली.
वादक, असिस्टंट कलाकार ते संगीतकार असो तुमचो प्रवास कसो जालो? ह्या डॉ. अजय वैद्य हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना अशोक पत्की हांणी सांगलें, संगिताची आवड आपणाक ल्हानपणा सावन आशिल्ली. 1964त अभिषेकींची वळख जाली. तांचे कडल्यान आपणाक खूब कितें शिकपाक मेळ्ळे. फुडें सुमनताईं कडेन वळख जाली. तांकां पेटी वाजोवपी कलाकार जाय अाशिल्लो. पूण म्हाका शास्त्रीय संगीत वाजोवपाक कळनाशिल्ले. त्या वेळार सुमनताईं वांगडा भारतभर कार्यावळी जाल्यो.
फुडें 1972त म्हजी पयली रेकॉर्ड बाजारांत आयली. तेन्ना समाजांत म्हजी संगीतकार म्हूण वळख जाली.
सुरवातीच्या काळांत रेडियो हे एकूच प्रसार माध्यम आशिल्लें. अापूण नाथन, वनराज भाटिया हांचे वांगडा काम करतालो. एका दिसांत 28 जिंगल्स म्हणल्यार शिर्शक गितां आपूण तयार केल्यात. हो एक प्रकाराचो विक्रमूच म्हणचो पडटलो, अशें तांणी सांगलें.
‘भातुलकलीच्या खेळां मधली राजा आणिक राणी’ ह्या पोरण्या पदाची चाल बदलून ते शिर्शक गीत तयार करपाचें काम राकेश सारंग हांणी दिलें. ते काम कठीण आशिल्लें. कारण पोरण्या गिताची चाल रसिकांच्या मनांत आशिल्ली. पूण जेन्ना ह्या गिताचें शिर्शक गीत म्हूण चाल लायली तेन्ना ह्या पदाचें मूळ गायक अरूण दाते हांणी स्वता येवन म्हाका वेंग मारली अानी शिर्शक गीत बरे जालो, असो अभिप्राय तांणी दिलो, अशें पत्की हांणी सांगलें.