बड्डें- दिवचलच्या विद्यालयांत विद्यार्थ्यांचो प्रारंभोत्सव उमेदीन

बड्डें-दिवचलच्या सरकारी मुळावे शाळेच्या पयल्या दिसा घडोवन हाडिल्ले प्रारंभोत्सव कार्यावळींत भुरगीं प्रार्थना सादर करतना. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचल ः बड्डें-दिवचलच्या सरकारी मुळाव्या विद्यालयांत यत्ता पयलीच्या विद्यार्थ्यांचो प्रारंभोत्सव हालींच उमेदीन आनी आनंदान जालो.
ह्या वेळार शाळा वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष नितीन शिरोडकार, शाळेची कार्यकारी मुख्याध्यापिका कामिनी कुडाळकार, पयलीची वर्ग शिक्षिका भारती पेडणेकार तशेंच सहकारी शिक्षक आरती, पूर्वा, दीप्ती, अर्चना आनी पालक हाजीर आसले.
नितीन शिरोडकार हांणी सगल्या नव्या पालकांक येवकार दिलो आनी बड्डेंच्या सरकारी मुळावे शाळेंत भुरग्यां खातीर प्रवेश घेतिल्ले खातीर अभिनंदन केलें.
जे संस्कार हे शाळेंत भुरग्यांचेर जातात ते तांच्या फुडल्या आयुश्या खातीर उपयुक्त थारतले अशें तांणी सांगलें.
यत्ता दुसरी ते चवथेच्या विद्यार्थ्यांनी ताळ्यांच्या गजरांत पयली यत्तेच्या भुरग्यांक आनी पालकांक येवकार दिलो. शिक्षकांनी तांकां ओंवाळ्ळें. विद्यार्थ्यांनी पाटी आनी अंकलिपीचें पुजन करून सरस्वतीच्या फोट्या मुखार पणटी पेटयली आनी दिव्याच्या तेजोमय प्रकाशांत आपले शिक्षणीक वाटचालीक प्रारंभ केलो.
कार्यावळीचें सुत्रसंचालन भारती पेडणेकार हांणी केलें. कामिनी कुडाळकार हांणी येवकार दिलो आनी प्रास्तावीक केलें. आरती कवळेंकार हांणी उपकार मानले.