फोंडें, धारबांदोडें म्हालांनी शांततायेन मतदान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: फोंडें आनी धारबांदोडें म्हालांत काल (बुधवारा) शांततायेन मतदान जालें. सगल्या उमेदवारांचो फुडार मतपेटयेंत सील जाला. शुक्रारा सकाळ सावन फर्मागुडयेर आनी धारबांदोड्यां एकाच वेळार मतमेजणीक सुरवात जातली.

फोंडें म्हालांतल्यो 19 पंचायती आनी धारबांदोडें म्हालांतल्यो 5 पंचायतीं मदीं काल सकाळीं 8 ते सांजवेळा 5 मेरेन मतदान जालें. विवीध सुवातींनी मतदारांक मतदान केंद्रांचेर हाडपा खातीर खासा वाहनांची वेवस्था केल्ली. दोनूय म्हालांनी दीसभरांत एक लेगीत कागाळ नोंद जाल्ली ना. शिरोडें मतदारसंघांतल्या चण शिरोडें मतदान केंद्रार उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सकाळीं मतदान केलें. शिरोडें मतदारसंघाचे भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष सुरज नायक हांणी प्रभाग सातांतल्यान वेंचणूक लडयल्या. मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी मतदारसंघांत भाजपाचें पॅनल जैतिवंत जातलें असो विस्वास उक्तायला.

उसगांव-गांजे पंचायतीच्या प्रभाग चारांत मंगळारा प्रचाराची पत्रकां वांटिल्ल्या प्रकरणांत तुळशीदास गाड आनी अच्यूत उसगांवकार हांचे आड गुन्यांव नोंद केला. प्रचाराची सांगता जाले उपरांत लेगीत प्रभाग चारांतल्यान दीपाली तुळशीदास गाड ह्या उमेदवाराची पत्रकां वांटिल्ल्यान दोगां आड गुन्यांव नोंद केला.

निरंकाल-बेतोड्यां रावपी वानरमारी जमातीच्या सुमार 40 मतदारांनी दोन किलो मिटर अंतर चलत वचून मतदान केलें. खोंपीनी रावपी जमातीच्या लोकांचे मुखेली गोपाळ परवार हांणी मतदानाचो हक्क दरेकान बजावंक जाय. जमातीचे लोक दरेक वेंचणुकेंत मतदान करतात. सरकारान खोंपीनी रावपी जमातीच्या लोकां खातीर पक्कीं घरां बांदून दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें सांगलें.