फुले, रॉय, आंबेडकर बायलांचीं खरीं दैवतां

ग्रामीण महिला जागृती मेळाव्याचें उक्तावण करतना आमदार डिलायला लोबो. कुशीक अरुणा वाघ, शर्मिला वेर्णेंकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अरुणा वाघः शिवोले ग्रामीण महिला जागृती मेळावो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: भारतांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांचें संविधान लागू जावंक नाशिल्लें जाल्यार आयजूय बायलांची जीण त्रासदिणी आसतली आसली. महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले तशेंच सती प्रथा नानपयत करपी राजाराम मोहन रॉय हीं बायलांचीं खरी दैवतां आसात. भारतीय संविधानाक लागुनूच देशांतल्यो खूबश्यो बायलो आयज सर्वोच्च पदांचेर पावल्यात, अशें दत्तोपंत ठेंगणी केंद्रीय महिला मजूर शिक्षण संस्थेची अधिकारी अरुणा वाघ हांणी सांगलें.

मार्ना शिवोली पंचायत सभाघरांत आयोजीत महिला जागृती मेळाव्यांत वाघ थळाव्या बायलांक मार्गदर्शन करताली. ह्या वेळार माचयेर आमदार डिलायला लोबो, सरपंच शर्मिला वेर्णेंकार, उपसरपंच विलियम फर्नांडीस, पंच अमीत मोरजकार, फेर्मिना फर्नांडीस, सडयेंची सरपंच दीपा पेडणेंकार, हणजूणेंची उपसरपंच अ‍ॅग्नेस कार्व्हालो, शितल नायक, स्मिता खोर्जुवेंकार, व्हिलेज ऑर्गनायजेशनची रेषा हरमलकार, गौरी गोवेकार, सुनंदा वेर्णेंकार हाजीर आशिल्ली.

देशांतल्या सगळ्या असंघटीत महिला कामगारांक सुशिक्षीत करपा वांगडाच सरकार पांवड्याचेर आशिल्ले तांचे अधिकार आनी जापसालदारकेची जाणीव करून दितात. तांकां एकठांय हाडपाचो वावर दत्तोपंत ठेंगणे कार्यालय देशभरांत करता. देशाच्या ग्रामीण वाठारांतली खंयचीच बायल रोजगारा विणें उरची न्हय, हे कडेन संस्था बारीक नदर दवरता. अशा बायलांक अशे तरेच्यो सुविधा दिवचे खातीर संस्था सेगीत यत्न करता. गोंयांतल्या बायलांनी अशा शिबिरांनी व्हड संख्येन वांटो घवचो, असो उलो वाघ हांणी मारलो.

आमदार डिलायला लोबो हांणी सांगलें, ट्क्केवारींत दादल्यांचे बरोबरीन संविधानान बायलांक दिल्ल्या अधिकारांची तशेंच सरकारी येवजण्यांची म्हायती करून घेवची. तशेंच जिणेंत ताची अंमलबजावणी करची. ह्या वेळार दत्तोपंत ठेंगणे कार्यालया कडेन संबंदीत क्रियाशील बायलो तशेंच दादले कार्यकर्त्यांचो आमदार लोबो हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो. जाल्यार सामुहीक हळडीकुकम कार्यावळीन शिबिराची सांगता जाली.