फुकट गॅस सिलिंडर येवजण अजुनूय फायलिंतूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : फाटल्या अर्थसंकल्पांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केल्ली फुकट गॅस सिलिंडर येवजण 10 म्हयन्यां उपरांतूय फायलिंतूच आसा. आमदार कार्लुस फेरेरा हांणी हे विशीं विधानसभेंत विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाक ग्रामविकास मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्ले जापेंत ही म्हायती उक्ती जाल्या.
फाटल्या मार्चांत सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक वर्साक तीन गॅस सिलिंडर फुकट दिवपाची येवजण जाहीर केल्ली. तशेंच ग्रामविकास खात्या वरवीं हे येवजणेची अंमलबजावणी करतले अशें सांगून येवजणे खातीर 40 कोटींची तजवीज केल्ल्याचेय तांणी स्पश्ट केल्लें.
हे येवजणेच्या अंमलबजावणी विशीं अजुनूय अधिसुचोवणी जारी जावंक ना. हे विशीं सरकाराक प्रस्ताव दिल्लो. येवजणेची अंमलबजावणी केन्नाच्यान जातली, असो प्रस्न कार्लुस फेरेरा हांणी केल्लो. ताचेर ग्रामविकास खात्यान हे विशींचो प्रस्ताव सरकाराक सादर केला, ताचे वयलीं प्रक्रिया सुरू आसा, अशी जाप मंत्री गावडे हांणी दिली. तशेंच हे विशीं 14 जून 2022 दिसा ग्रामविकास खात्यान सरकाराक सादर केल्लो प्रस्ताव तांणी सादर केलो.
मजगतीं, गोंयांतल्या बीपीएल धारकांक हे येवजणे खाला वर्सुकीं तीन गॅस सिलिंडर फुकट दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ताका लागून सुमार 40 हजार कुटुंबांक येवजणेचो लाव मेळपाक शकता.