फिलीप किसकोट्टा खूनः तिगांक अटक

खून प्रकरणांत पुलिसांनी अटक केल्ले दुबावीत.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: कुळें रेल्वे स्टेशना लागसार फिलीप किसकोट्टा ह्या कामगाराचो सोऱ्याचे नशेंत खून केल्ल्या प्रकरणांत पुलिसांनी रमेश सुरेश तलवारा उर्फ दोडामणी (40. हुक्केरी कर्नाटक), शिवम राम बहादूर (22. रायबरेली उत्तर प्रदेश) आनी चंद्रकांत श्रीरंग भाग्यवंत (56. सातारा महाराष्ट्र) ह्या दुबावितांक अटक केल्या. वांगडा सोरो पियेवपाक बशिल्ले तेन्ना जाल्ल्या झगड्यांत फिलीप किसकोट्टाचो कून केल्ल्याचें पुलीस चवकशेंत स्पश्ट जालां.

खून करून कर्नाटकांत पळून गेल्ल्या तीन दुबावितांक अटक करपाक पुलिशेक येस आयलां. फोंडें पुलीस स्टेशनाचे उपअधिक्षक आशिष शिरोडकार हांच्या मार्गदर्शना खाला कुळें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक सगूण सावंत आनी हेर पुलीस कर्मचाऱ्यांनी खुनाचो तपास करपाक मजत केली.

कुळेंच्या रेल्वे स्टेसना फाटल्यान 24 ऑक्टोबराक नग्न अवस्थेंत कूड सांपडिल्ल्या फिलीप किसकोट्टो खून जाल्ल्याचें गोमॅकाँत पोस्टमार्टमांत स्पश्ट जाल्लें. ते प्रमाण कुळें पुलिसांनी तपासाक सुरवात केली. कुळें बाजारांतल्या खूबश्या बार्रांनी चवकशी केली तेन्ना चंद्रकांत भाग्यवंत आनी फिलीप किसकोट्टा हांचीं खूब खेपें सोऱ्याचे नशेंत झगडीं जाताली, अशी म्हायती पुलिशेक मेळ्ळी. चंद्रकांत हो रेल्वे स्टेशना लागसार चपलां आनी सत्र्यो दुरुस्त करपाचें काम करतालो. ह्या वाठारांत ताका सगळे ‘मोची’ ह्या नांवान वळखताले. गुन्यांव घडले उपरांत तो गायब जाल्ल्याचें कळटाच पुलिसांनी खोलायेन तपास केलो तेन्ना रमेश तलवारा उर्फ दोडामणी हो लेगीत गायब आशिल्ल्याचें कळ्ळें. पूण अपंगूळ आशिल्लो आनी तीन दिसां आदीं कुळ्यां आयिल्लो तिसरो दुबावीत शिवम राम बहादूर हो मात रेल्वे कॅण्टीनांत काम करतालो. पुलिसांनी ताची चवकशी केली तेन्ना तिगांनी नेळून फिलीप किसकोट्टाचो खून केल्ल्याचें स्पश्ट जालें.

गोंया भायर गेल्ल्या दुबावितांक धरचे खातीर कुळें पुलीस स्टेशनाचे दोन पंगड कर्नाटकांत गेल्ले. एका पंगडान शुक्रारा रमेश तलवारा उर्फ दोडामणी हाका संकेश्वर जाल्यार चंद्रकांत भाग्यवंताक हैदराबादेंत वचून ताब्यांत घेतलो. दनपारच्या वेळार सोऱ्याचे नशेंत आसतना फिपीव किसकोट्टाचो खून केल्ल्याची कबुली अटक केल्ल्या दुबावितांनी दिल्या. गोंया भायर गेल्ल्या दुबावितांक धरचे खातीर कुळें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक सगूण सावंत, उपनिरिक्षक अजय धुरी, वर्षदा नायक देसाय, विभावरी गांवकार, हवालदार प्रेमानंद सावंत, विराज देसाय, पुलीस शिपाय शंकर उर्फ संदीप नायक, दिलेश उर्फ धुळो शिंगाडी, देवल कुडाळकार, विजेंद्र गांवकार आनी हेर पुलीस कर्मचाऱ्यांनी आदार केलो.