फियान्सी व्हिसाच्या नांवान 2.69 कोटींक तोपी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः ऑनलायन डेटींग सायटी वयल्यान मूळ महाराष्ट्रांतल्या एके बायलेक अमेरिकेचो फियान्सी व्हिसा दिता अशें सांगून 2.69 कोटी रुपयांक तोपी घातली. पिडेस्त बायलेन फियान्सी व्हिसा खातीर गोंयांतले दोन फ्लॅट विकून पयशे एकठांय केल्ल्याचें कळ्ळां. ह्या प्रकरणांत गोंय पुलिशेच्या सायबर विभागान गुन्यांव दाखल केला.

सायबर विभागान दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणांत मूळ महाराष्ट्रांतली आनी सध्या करंजाळे रावपी एके बायलेन कागाळ दाखल केल्या. कागाळे प्रमाण कागाळदार बायलेन जुलय 2020 त एके ऑनलायन डेटींग सायटीचेर नोंदणी केल्ली. ताचेर तिची एका निकोलस निक्सोन नोवक ह्या मनशा कडेन संपर्क जालो. ते उपरांत दोगांचीय इश्टागत जाली. तीं दोगांय व्हॉट्सएपाच्या माध्यमांतल्यान एकामेकां कडेन संपर्क करपाक लागलीं. ऑगस्ट 2020 त तिका अमेरिकेंत येवपा खातीर फियान्सी व्हिसा अर्ज करपाक लायलो. प्रक्रिया करचे खातीर तिका निकोलसान आनीक एका मनशा कडेन संपर्क करून दिलो. 17 सप्टेंबर 2020 ह्या दिसा व्हिसा प्रक्रिये खातीर पयलो फ्लॅट विकून 61 लाख रुपया जमा केले. ते उपरांत निकोलसान ते पयशे उणे पडटात अशें सांगून आनीक पयशे जमा करपाक लायले. ते भायर निकोलसान तो कामाक आशिल्ले क्रूझ बोटीचेर दर्यांतल्या चाच्यांनी हल्लो केल्ल्याची म्हायती दिवन फुडली प्रक्रिया करचे खातीर नव्या क्रमांकाचेर संपर्क करपाक सांगलें.

कागाळदार बायलेन आनीक पयशे जमा करचे खातीर गोंयांतलो दुसरो फ्लॅट 1.80 कोटी रुपयांक विकलो. अशे तरेन कागाळदार बायलेन व्हिसा खातीर 2 कोटी 69 लाख 72 हजार 849 रुपया जमा केले.

मजगतीं, दर्यांतले चाचा सुटका करतले अशें फाटल्या दोन वर्सां सावन सांगून आपली फटवणूक करता, हें कागाळदार बायलेचे नदरेक आयले उपरांत तिणें सायबर विभागांत कागाळ केली. ते प्रमाण सायबर विभागाची महिला पुलीस निरिक्षक रीमा नायक हांणी गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केला.