फाल्यां- परवां पावसाची शक्यताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांगाताक वादळी वारो; दोन दीस यलो अलर्ट

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः गोंयांत 30 आनी 31 ऑक्टोबराक वादळी वाऱ्या सयत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ते प्रमाण वयले दोन दीस यलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत वाऱ्याची गती वराक 40 ते 50 किमि आसतली, असोय अदमास उक्तायला. ताका लागून नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चें न्हय, अशें कळयलां.

29 ऑक्टोबर तशेंच 1 आनी 3 नोव्हेंबराक वातावरण सुकें आसतलें. ह्या चार दिसांनी फांतोडेर धुकें पडटलें. तशेंच रातच्या 11.30 वरां मेरेन दर्यांत व्हड ल्हारां उसळपाचीय शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या.

अंदूं मान्सून उसरां गोंयांत पाविल्ल्यान शेताचीं कामांय उसरां सुरू जाल्लीं. सध्या गोंयांत शेतांनी भात पिकपाक लागलां. खूब जाणांच्यो लुवणी करपाच्यो उरल्यात. अशा वेळार पावस आयलो जाल्यार शेतकारांचें व्हड लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा. मजगतीं ऑक्टोबर हिटाक लागून गोंयांतलें तापमान वाडलां. शेनवारा वास्को चडांत चड 35 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. हें तापमान सामान्य तापमाना परस 2.2 अंश सेल्सियसान चड आशिल्लें. पणजे चडांत चड 34.8 जाल्यार उण्यांत उणें 21.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडले चार दिसांक तापमानांत व्हडलोसो फरक जावचो ना, अशेंय हवामान खात्यान सांगलां.