फायली, प्रस्ताव तीन म्हयन्यांत निकालांत काडात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सचिवालयांतल्या खात्यांक निर्देश; प्रशासकी सुदारणा खात्याचें परिपत्रक जारी

पणजी: विवीध प्रकारच्यो फायली, खटले तशेंच प्रस्ताव कचेरेच्या कामकाजाच्या तीन दिसांत निकालांत काडपाचे निर्देश प्रशासकी सुदारणा खात्या वतीन सचिवालयांतल्या खात्यांक दिल्यात. सचिवालयांतल्या खात्यां मदीं प्रशासकी सुदारणा आनी कामकाजांत पारदर्शकताय हाडपा खातीर हो निर्णय घेतला.

प्रशासकी सुदारणा खात्याच्यो अवर सचीव अमेलिया पिंटो हांणी हे विशींचें परिपत्रक जारी केलां. फायल, खटले तशेंच प्रस्तावा वयल्या खात्या अंतर्गत सल्ले सात दिसां भितर सादर करचे, उंचेल्या पांवड्यांच्या बसकांचे मिनिट्स संबंदीत अधिकारिणीचे मंजुरीन तीन दिसांत सादर करचें, मिनिट्स तशेंच हेर कचेरेच्या कामकाजा खातीर पेपराचो दोनूय वटांनी वापर करचो, बसकांचो अजेंडा डिजिटल पद्दतीन सादर करचो, कचेरेच्या बसकां खातीर प्लास्टीक फायली, फोल्डर वा बॅगांचो वापर टाळचो, कागदाचो उण्यांत उणो वापर करून डिजिटल पद्दतीन कचेरेच्या कामकाजाचेर भर दिवचो अश्यो सुचोवण्यो प्रशासकी सुदारणा खात्यान केल्यात. सुचोवण्यांक पाळो दिवपाची जापसालदारकी सगल्या खात्यांचे सचीव, अवर सचीव तशेंच मुखेल्यांचेर आसतली. सुचोवण्यांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यांचेर कारवायेचे अधिकारूय तांकां आसतले.

सरकारी खात्यां मदीं पारदर्शकताय हाडून तांकां सर्वसामान्य लोकांक चडांत चड फायदो मेळोवन दिवपाचे हेतून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन सरकारी खात्या अंतर्गत सुदारणा घडोवन हाडपाचे यत्न सुरू केल्यात.

ताचोच वांटो म्हूण कामचुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांक सक्तीची निवृत्ती दिवपी एफआर 56 (जे) ह्या कलमाची सरकारान गोंयांत अंमलबजावणी सुरू केल्या. सरकारी कामांत निश्काळजीपणा तशेंच कामचुकोवपी कर्मचाऱ्यांक तीन म्हयन्यांची नोटीस दिवन तांकां निवृत्ती दिवपाचो निश्चेवूय सरकारान केला. उपरांत आतां सचिवालयांतल्या खात्यांतल्या कारभाराक गती दिवपा खातीर निर्धारीत कामां पुराय करपा खातीर वेळेची मर्यादी घाल्या.

मुख्यमंत्रीपदाचो ताबो घेत सावनूच डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकारी कर्मचाऱ्यांक शिस्त लावन सरकारी कारभार सुरळीत करपाचेर भर दिला. ताचोच वांटो म्हूण स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेंत म्हत्वाची जापसालदारकी सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचेर घाल्यात. जाल्यार ‘प्रशासन तुमच्या दारांत’ वतीन सरकारी कर्मचाऱ्यांक तांणी लोकांच्या घरा कणकणीं धाडून दिले. आतां सरकारी खात्यांतल्यो अंतर्गत समस्या सोंपोवपा खातीर तांणी विवीध मार्ग आपणावपाक सुरवात केल्या.