फातोर्डाचे प्रेजेन्टेशन कॉन्वेन्ट उच्च माध्यमीक शाळेंत मनयलो क्रांती दीस

विद्यार्थ्यांनी क्रांती दिसाचेर तयार केल्लो तक्टो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज

पणजी: गोंयांत 18 जूनाक क्रांती दीस मनयतात. ह्या दिसा डॉ. राम मनोहर लोहियांनी गोंयकारांच्या काळजांत पुर्तुगेजां आड आवाज उठोवपाची किट्ट पेटयल्ली. लोहियांनी एका पोरण्या, मस्त्या आनी आडांग्या साम्राज्याक आव्हान दिल्लें. इतलीं वर्सां पुर्तुगेजांच्या भंयान रावपी, ‘गोंयकारां कडेन कांयच जावपाचें ना’, ‘गोंयकार म्हळ्यार बाबत कुळां’ , असल्या विचारांचीं पाळां-मुळां धरून भियेवन दीस काडपी गोंयकारांच्या काळजांतलो भंय एकाच खिणांत ना जाल्लो. मंगळारा, 18 जून 1946 ह्या दिसा डॉ. राम मनोहर लोहिया सारकिल्ल्या निर्भय मनशान गोंयकारांच्या काळजांत क्रांती घडोवन हाडिल्ली.
हे इतिहासीक घडणुकेचें म्हत्व पटोवन दिवपा खातीर आंबाजी, फातोर्डा हांगचे प्रेजेन्टेशन कॉन्वेन्ट उच्च माध्यमीक शाळेंत 18 जूनाक गोंय क्रांती दीस उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान कोंकणी विभागाच्या भुरग्यांनी ‘भावा तुका याद आसा अठरा जून’ ह्या विशयाचेर तक्टो तयार केल्लो. तशेंच शाळेचे असेंब्ली वेळार तानिशा नायक दुर्भाटकार, भावना परवार आनी अ‍ॅडसिला डिसिल्वा ह्या विद्यार्थ्यांनी मनोहरबाबाली ‘अठरा जून’ कविता सादर केली.
विद्यार्थ्यांक तांच्या ह्या वावरांत शाळेची प्राचार्य सिस्टर साहाया रानी आनी कोंकणी शिक्षक प्रा. डॅलन कार्दोस हांचें मार्गदर्शन मेळ्ळें.