फाटल्या 6 वर्सांत 614 विदेशी नागरिकांक अटक: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: फाटल्या स वर्सांत गोंयाक भेट दिवपी विदेशी नागरिकां मदीं 227 जाणांचेर ड्रग्ज तस्करींत जाल्यार 387 जाणांक हेर गुन्यांवांनी वांटो आशिल्ले खातीर वट्ट 614 जाणांक अटक करून तांचे आड कारवाय केल्या. हातूंत सगल्यांत चड 231 नायजेरियन नागरिकांचो आस्पाव आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत लेखी जापेंत दिली.

कुडटरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी ह्या विशयाचेर विधानसभेंत अतारांकीत लेखी प्रस्न दाखल केल्लो. लेखी जापेंत दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत 2017 वर्सा 37, 2018 वर्सा 49, 2019 वर्सा 58, 2020 वर्सा 38, 2021 वर्सा 21 जाल्यार 2022 वर्सा 28 मेमळून 227 विदेशी नागरिकांक ड्रग्ज तस्करी प्रकरणांत अटक केल्या. हातूंत सगल्यांत चड 118 नायजेरियन नागरिकांचो आस्पाव आसा. उपरांत 43 रशियन, 5 इस्रायली जाल्यार 61 हेर विदेशी नागरिकांक अटक केल्या.

गोंयांत खून, चोरी, मारपेट, लिंगीक अत्याचार, अपघात, व्हिजा नेमाचें उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणांत वा हेर गुन्यांवांनी वांटेकार आशिल्ल्यान 387 विदेशी नागरिकांक अटक केल्या. 2017 वर्सा 80, 2018 वर्सा 113, 2019 वर्सा 73, 2020 वर्सा 44, 2021 वर्सा 25 जाल्यार 2022 वर्सा 52 मेळून 387 विदेशी नागरिकांक ड्रग्ज तस्करी सोडून हेर प्रकारच्या गुन्यांवांनी अटक केल्या. हातूंत सगल्यांत चड 113 नायजेरियन नागरिकांक अटक केल्या. जाल्यार 47 रशियन, 4 इस्रायली जाल्यार 223 हेर विदेशी नागरिकांक अटक केल्या.