फाटल्या पांच वर्सांत ड्रग्ज तस्करी प्रकरणांत 864 धाडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

37 जाणांक ख्यास्त, 683 प्रकरणां न्यायालयांत प्रलंबीत
भांगरभूंय प्रतिनिधी

पणजी : गोंयांत 2018 पसून घुंवळे वखदां तस्करी प्रकरणांत 864 धाडी घातल्यो. जाल्यार 37 प्रकरणांनी आरोपींक न्यायालयान ख्यास्त केल्या. 26 प्रकरणांतल्या दुबावितांक आरोपांतल्यान मुक्त केले. तशेंच पांच प्रकरणांतल्या आरोपींक निर्दोश मुक्त केले. न्यायालयांत 683 प्रकरणां प्रलंबीत आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत लेखी जापेंत दिली.
वेळ्ळीचे आमदार क्रुझ सिल्वा हांणी हे विशीं विधानसभेंत लेखी प्रस्न दाखल केल्लो. हाका जाप दितना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती ​दिली.
गोंय घुंवळे वखदां विरोधी पंगड, गुन्यांव फांटो आनी हेर पुलिसांनी ड्रग्ज प्रकरणांत 2018त 222, 2019त 219, 2020त 148, 2021त 121 जाल्यार 2022त 154 मेळून 864 गुन्यांवांची नोंद केल्या.
ह्या पांच वर्सांत 978 जाणांक अटक केल्या. हातूंतल्या 37 प्रकरणांतल्या आरोपींक न्यायालयान ख्यास्त केल्या. जाल्यार पांच प्रकरणांत आरोपींक पुरावे नाशिल्ल्यान निर्दोश सुटका केल्या. तशेंच 26 प्रकरणांतल्या दुबावितांक अारोपमुक्त केल्यात. जाल्यार 8 प्रकरणांतल्या दुबावितांक मरण आयिल्ल्यान प्रकरण बंद जाला. तशेंच 6 प्रकरणांनी पुलिसांनी न्यायालयांत निमाणो अहवाल सादर केला. ताका लागून 683 प्रकरणां न्यायालयांत प्रलंबीत आसात. जाल्यार 97 गुन्यांवांचो तपसा पुलीस करतात.
तशेंच दोन गुन्यांव केंद्रीय नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरो कडेन (एनसीबी) जाल्यार एक गुन्यांव घुंवळे वखदां विरोधी पंगडा कडेन वर्ग केल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली