प्रा. श्रीकृष्ण अडसूळ हांचे कडल्यान काणकोणातल्या विद्यार्थ्यांक ग्रंथ भेट

मल्लिकार्जुन म्हाविद्यालयाक ग्रंथभेट दितना प्रा. श्रीकृष्ण अडसूळ, वांगडा चेतन देसाय आनी प्रा. मनोज कामत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः मडगांवच्या चौगुले म्हाविद्यालयाच्या मराठी विभागाचे आदले मुखेली प्रा. श्रीकृष्ण अडसूळ हांणी काणकोणच्या श्री मल्लिकार्जुन आनी चेतन मंजू देसाय म्हाविद्यालयाच्या मराठी विभागाक 10 हजार रुपयांची आनी वाचपघऱाक 15 हजार रुपयांची पुस्तकांची भेट दिल्या. तशेंच म्हाविद्यालयाच्या 25 विद्यार्थ्यांक दरेकी 1 हजार रुपयांची पुस्तकां दिल्यांत. मराठी विभागाच्या तिसऱ्या वर्सा पयल्या येवपी विद्यार्थ्यांक इनाम दिवपा खातीर तांणे 25 हजार रुपये फिक्स डिपॉझिटांत दवोरल्यात.
मातोश्री नानी अडसूळ प्रतिश्ठान, फलटण हाचे वतीन ग्रंथ भेटीची कार्यावळ मल्लिकार्जुन म्हाविद्यालयाच्या सभाघरांत जाली. ह्या वेळार प्राचार्य डॉ मनोज कामत आनी म्हाविद्यालय वेवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष चेतन देसाय, सचीव मंजुनाथ देसाय हाजीर आशिल्ले. एकेच सुवातेर आशिल्ले गिन्यान तिगना आनी वाडना. गिन्यान दिल्ल्यारूच तें वाडटा आनी समृद्ध जाता. गिन्यानाचें दायज विद्यार्थ्यांनी फुडें व्हरपाक जाय. अशें अडसूळ हांणी  ह्या वेळार सांगलें.
मनोज कामत हांणी सुरवेक प्रास्तावीक केले. चेतन देसाय हांणी आपल्या उलोवपांत वाचन संस्कृतीचे म्हत्व पटोवन दिलें. प्रा. दिव्या चंद्रेकार हिणे ग्रंथांचो उपेग विद्यार्थ्यांनी शिक्षणीक फुडारा खातीर करपाचे आवाहन केलें. श्रिया टेंगसे हाणे सूत्रसंचालन केलें आनी रिया गांवकारान उपकार मानले.