प्रामाणीक नाट्य कलाकार स. सुशांत गो. नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमच्या गोंयांत कलाकारांचो कांयच उणाव ना. हांगां आमकां गांवांगांंवांनी जायते कलाकार पळोवपाक मेळटात. संगीत, गायन, नाट्यकला अशे जाय त्या मळा वयले कलाकार हांगां आसात. तातूंत आमचो फोंडें, अंत्रुज म्हाल म्हळ्यार कलाकारांची खण आनी हे कलेचे खणीन जाय ते कलाकार आसात आनी जायते कलाकार जावन गेल्यात. तातुंतलोच आमचे आर्ल- केरी गांवचो एक हौशी, नाट्य कलाकार म्हळ्यार स. सुशांत गोविंद नायक. जीणभर तांणे प्रामाणिकपणान आपले नाट्य कलेची सेवा केली. कलेचे मळार ताणें आपली कला पातळायली.
म्हज्या भुरगेपणा पसून हांवें ताका गांवच्या नाटकांनी काम करतना पळयला. सुरवातीक तो गांवचे शाळेच्या गॅदरिगांत बारीक सारीक नाटकुल्यांनी पार्ट करतालो. तो एक बरो सुत्रसंचालक आसलो. गांवच्या काल्याक पयलीं मराठी नाटकां बसयताले, तातूंत सुशांताचो रोल चडसो हिरोचो. मागीर जेन्ना कोंकणी नाटकाचो काळ आयलो, तेन्ना ताणें कोंकणी नाटकांनीय बी विनोदी भुमिका साकारल्यो. ताका नाट्यकलेची बरी पारख आशिल्ली. कितलीय कठीण भुमिका तो सहज करतालो.
‘एक लग्न बारा विघ्न’, ‘जांवय शेणलो मावोड्यां’, ‘तन्ने तरणाटे काट्यार उभे’ अशा जायत्या कोंकणी नाटकांनी ताणें मुख्य भुमिका केल्यात. कांय नाटकांय ताणें बसयल्यांत. हांव एक लेखक. म्हणून ताचे कडेन म्हज्या नाटका विशीं चर्चा करतालों, ते वेळार तो म्हाकाय नाटकाची कथा आनी पात्रां बद्दल बरें मार्गदर्शन करतालो.
असो हो कलाप्रेमी आनी निश्ठावंत कलाकार सुशांत नायक. 1 आॅगस्ट 2021 हे दिसा संवसाराचे रंगभुयें वयल्यान जिणेचें नाटक मात अर्दकुटें सांडूंन आमच्यातल्यान गेलो. ताचे कलेचे यादीन, ताच्या कलेच्या मोगान, ताच्या नाट्य कलेच्या रूपान तो सदांच आमच्या सगल्यांच्या स्मरणांत आसतलो. अशा ह्या प्रतिभावंत कलाकाराक म्हजो काळजातल्यांन सलाम.
सुनील कांता नायक
98819 07604