प्रलंबीत कूळ, मुंडकार खटले वर्सभरांत निकालांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विशेश मामलेदारांची नेमणूक, शेनवारा महसूल न्यायालयां उक्तीं

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : फाटल्या जायत्या वर्सां पसून प्रलंबीत आशिल्ली कूळ आनी मुंडकार प्रकरणां एका वर्सांत निकालांत काडपाचो निर्णय महसूल खात्यान घेतला. सगल्याच म्हालांनी विशेश मामलेदारांच्यो नेमणुको जातल्यो. मजगतीं, महसूलमंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी विधानसभेच्या अधिवेशनांत लेखीत प्रस्नाक दिल्ले जापेंत कूळ आनी मुंडकार मेळून वट्ट 5,692 खटले प्रलंबीत आशिल्ल्याचे नमूद केल्ले.
महसूल खात्याचे अवर सचीव संदीप गावडे हांणी जारी केल्ल्या आदेशांत राज्यांतल्या सगल्याच म्हालांनी फाटल्या जायत्या वर्सां पसून प्रलंबीत आशिल्ले कूळ-मुंडकार खटले एका वर्सांत निकालांत काडटले, अशें नमूद केलां. ते खातीर दोनू जिल्होधिकाऱ्यांक विशेश मामलेदार नेमून आनी शेनवाराय महसूल न्यायालयां सुरू दवरून खटल्यांचेर सुनावणी घेवपाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. खटल्यांचेर तीन परस चड वेळा सुनावण्यो स्थगीत करच्यो न्हय. तीन वर्सां परस चड काळां पसून प्रलंबीत आशिल्ले खटले बेगीन निकालांत काडचे. खटल्या वयली सुनावणी तशेंच स्थगितीची म्हायती तांकां एसएमएसच्या माध्यमांतल्यान दिवची. निमाण्या निवाड्याचो आदेश 30 दिसांत जारी करचो. अतिरिक्त जिल्होधिकाऱ्यांनी खटल्यांच्या सुनावणेचेर लक्ष दवरचें आनी दरेक सप्तकांत महसूल सचिवांक ते विशींचो अहवाल सादर करचो, अशें आदेशांत म्हणलां.