प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियानांत सहभागी जावपाचो उलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी ः प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, नि-क्षय 2.0, ही क्षयरोग आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर समाजा कडल्यान मजत करपा खातीर मोहीम आसा. 2025 मेरेन क्षयरोगाचें निर्मूलन करप हें हे मोहिमेचें उद्दिश्ट आसा.
हे मोहिमे अंतर्गत कोणूय व्यक्ती, कोणूय प्रतिनिधी वा संस्था टीबी दुयेंतीक दत्तक घेवपाक शकता आनी दत्तक घेतिल्ल्या दुयेंतीची काळजी घेतले.  
NIKSHA 2.0 पोर्टल क्षयरोग दुयेंतीक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) संदींचो लाव घेवन उपचारांचे परिणाम सुदारपाक, समाजाचो सहभाग वाडोवपाक आनी 2025 मेरेन टीबी निर्मूलन करपाचें  भारताचें उद्दिश्ट पूर्ण करपाक अतिरीक्त मजत करता.
दुयेंतींची काळजी घेवपा खातीर फुडें  येवपी व्यक्ती आनी संस्थांक ‘निक्षय मित्र’ अशें पाचारतले. निक्षय मित्र मजतीचो कार्यकाळ एक वर्स ते तीन वर्सां मेरेन निवडपाक शकतात. ते राज्य, जिल्हा, ब्लॉक, भलायकी सुविधा लेगीत निवडपाक शकतात.
डिजिटल पोर्टल निक्षय क्षयरोग दुयेंतीक समाजीक मजती खातीर एक माची उपलब्ध करून दिता. ह्या उपक्रमा खाला व्यक्ती, संस्था, कॉर्पोरेट, सहकारी संस्था, निर्वाचीत फुडारी आनी आपवावुरपी संस्था क्षयग्रस्त दुयेंतींक दत्तक घेवन तांकां मजत करपाक शकतात.
क्षयरोग दुयेंतींक मजत करपा खातीर नोंदणी करपाक आनी दातो जावपा खातीर Nikshay 2.0 पोर्टलाचेर ( http://nikshay.in) चेर लॉग इन करचें.
क्षयरोगा आडचे हे चळवळींत संघटीतपणान सामील जावन क्षयरोग निर्मूलना खातीर सहकार्य करपाचो उलो मारला.