पोरणें गोंय चर्चीच्या 200 मीटर वाठारांत आतां बांदकामांचेर निर्बंध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : पोरणें गोंय चर्ची सयत लागच्या 14 थळांच्या 200 मीटर वाठारांत आतां बांदकाम करपाचेर निर्बंध लागल्यात. दायज थळां आनी पुरातत्व थळां जतनाय कायद्या खाला हे निर्बंध जाहीर करपी अधिसुचोवणी नगर नियोजन खात्यान काडल्या. दायज थळां जतनाय कायद्या खाला समितीन मान्यताय दिले उपरांतुच बांधकाम करप शक्य जातलें.
नगर नियोजन खात्यान पोरणी दायज थळां आनी पुरातत्व थळां अवशेश जतनाय कायदो 1958 च्या कायद्याखाला ही अधिसुचोवणी काडल्या. अधिसुचित केल्ल्या प्रादेशिक आराखड्यांत पोरणें गोंय वाठार हो निवासी वाठारांत आसा. चर्च तशेंच लागच्या 14 थळां सावन 200 मीटर वाठारांत आतां इमारत वा हेर बांधकाम करपाक मेळचें ना. 200 मीटर परिघात पंचायत वा नगरनियोजन खात्याची मान्यताय चलची ना, खासा समितीचीच मान्यताय घेवची पडटली.

निर्बंध आशिल्ली 14 थळां

बॅसिलिका ऑफ बॉम जिजस, सी कॅथेड्रल, सेंट कॅजीटन चॅपेल, चर्च आनी सेंट फ्रान्सिस असिस कॉन्वेंट, सेंट कॅथरीन चॅपेल, लेडी ऑफ रोजरी चर्च, सेंट आगुस्तिन चर्च, सेंट पॉल म्हाविद्यालय अवशेश, वायसरॉय आर्क, अदिलशहा पॅलेस आर्क, सेंट फ्रान्सिस झेवियर चॅपेल आनी भोवतणीच्यो इमारती, हावज ऑफ बुल, सेंट फ्रान्सिस झेवियर लार्गो आनी सेंट कॅजीटन लार्गो ह्या 14 थळांचो आसपाव आसा.