पोरणें गोंय चर्चीच्या 200 मिटर वाठारांत आतां बांदकामांचेर निर्बंध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: पोरणें गोंय चर्ची सयत लागसारच्या 14 थळांच्या 200 मिटर वाठारांत आतां बांदकाम करपाचेर निर्बंध लागल्यात. दायज थळां आनी पुरातत्व थळां जतनाय कायद्या खाला हे निर्बंध जाहीर करपी अधिसुचोवणी नगर नियोजन खात्यान काडल्या. दायज थळां जतनाय कायद्या खाला समितीन मान्यताय दिले उपरांतूच बांदकाम करपाक मेळटलें. नगर नियोजन खात्यान पोरणीं दायज थळां आनी पुरातत्व थळां अवशेश जतनाय कायदो 1958 च्या कायद्याखाला ही अधिसुचोवणी काडल्या. अधिसुचीत केल्ल्या प्रादेशीक आराखड्यांत पोरणें गोंय वाठार हो निवासी वाठारांत आसा. चर्च तशेंच लागसारच्या 14 थळां सावन 200 मिटर वाठारांत आतां इमारत वा हेर बांदकाम करपाक मेळचें ना. 200 मिटर परिघांत पंचायत वा नगरनियोजन खात्याची मान्यताय चलची ना, खासा समितीचीच मान्यताय घेवची पडटली.

निर्बंध आशिल्लीं 14 थळां

बॅसिलिका ऑफ बॉम जिजस, सी कॅथेड्रल, सेंट कॅजिटन कपेल, चर्च आनी सेंट फ्रांसीस असिस कॉन्वेंट, सेंट कॅथरीन कपेल, लेडी ऑफ रोजरी चर्च, सेंट आगुस्तीन चर्च, सेंट पॉल म्हाविद्यालय अवशेश, वायसरॉय आर्क, आदीलशहा पॅलेस आर्क, सेंट फ्रांसीस झेवियर कपेल आनी भोंवतणीच्यो इमारती, हावस ऑफ बुल, सेंट फ्रांसीस झेवियर लार्गो आनी सेंट कॅजिटन लार्गो ह्या 14 थळांचो आसपाव आसा.