पेडण्यां दोन दिसांचो ‘अक्षर महाबळेश्वर’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संत सोहिरोबानाथ आंबिये सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय, विर्नोडें, कोंकणी विभाग, गोंय विद्यापीठ आनी उच्च शिक्षण संचालनालय, गोंय सरकार हांच्या जोड पालवान बिरेस्तार, २८ एप्रील आनी शुक्रार, २९ एप्रील अशे दोन दीस राष्ट्रीय अक्षर महाबळेश्वर हो परिसंवाद आयोजीत केला. ह्या परिसंवादांत महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्यीक योगदानाचेर परिचर्चा जातली. हो परिसंवाद विर्नोडेंच्या संत सोहिरोबानाथ आंबिये सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या मल्टिपर्पज हाॅलांत जातलो अशी माहिती प्राचार्य डाॅ. फिलीप राॅड्रिगीस हांणी एके पत्रकार परिशदेंत दिली.
ह्या वेळार तांचे वांगडा गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागाचे मुखेल डाॅ. हनुमंत चोपडेकार आनी संत सोहिरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागाची मुखेल प्रा. प्रियांका परब आसलीं.
के. के. बिर्ला फावंडेशन पुरस्कृत सरस्वती सम्मान फावो जाल्ले नामनेचे भारतीय तशेंच कोंकणी लेखक महाबळेश्वर सैल हांचे साहित्य साधनेक मान दिवपा खातीर ‘अक्षर महाबळेश्वर’ हो दोन दिसांचो राष्ट्रीय परिसंवाद ह्या महाविद्यालयांत आयोजीत केला.
हे कार्यावळीची सुरवात बिरेस्तारा, ता. २८ एप्रीलाक जातली. २८ वेर सकाळीं साडेणव ते धा मेरेन नांवनोंदणी आसतली. धा ते सव्वा धा मेरेन प्रदर्शनाचें उक्तावण जातलें. सकाळीं सव्वा धा ते दनपरां १२ वरां मेरेन उक्तावण सत्र जातलें. उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रो. हरिलाल मेनन, मूळस्वर उलोवपी म्हणून विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डाॅ. भूषण भावे, अक्षर उत्सवाचे मानकरी म्हणून महाबळेश्वर सैल, कार्यावळीचे अध्यक्ष म्हणून उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक प्रसाद लोलयेंकार, आयोजक संस्थेचे मुखेली म्हणून संत सोहिरोबानाथ आंबिये सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डाॅ. फिलीप राॅड्रीगीस ई मेलो, सहआयोजक संस्थेचे मुखेली म्हणून गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागाचे मुखेली डाॅ. हनुमंत चोपडेकार, मुखेल संयोजक म्हणून संत सोहिरोबानाथ आंबिये सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागाची मुखेली प्रा. प्रियांका परब हीं उपस्थीत आसतलीं. ह्या सत्राचें सुत्रसंचालन प्राचार्य श्रद्धा धोंड करतलीं.
पयलें सत्र दनपरां बारा ते देड मेरेन चलतलें. पयलें सत्र ‘साहित्यकार महाबळेश्वर सैल – एक शास्त्रीय वळख’ ह्या विशयाचेर आसतलें. ह्या सत्रांत प्रा. अंजू साखरदांडे कथेचेर आनी प्रा. राजश्री सैल कादंबरेचेर आपले प्रपत्र सादर करतलीं. अध्यक्षस्थानाचेर शशिकांत पुनाजी आसतले. ह्या सत्राचे संयोजक प्रा. नरेश नायक आसतले.
‘महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्यांतलो समाज, संस्कृताय आनी संघर्श’ ह्या विशयाचेर दुसरें सत्र दनपरां २.३० ते ३.४५ मेरेन जातलें. फादर लुईश गोमिश कथेचेर आनी डाॅ. प्रकाश पर्येंकार कादंबरेचेर प्रपत्र सादर करतले. डाॅ. किरण बुडकुले अध्यक्ष आसतलीं. प्रा. वैशाली परब संयोजक आसतलीं.
दनपरां ३.४५ ते सांजवेळा ५.०० वरां मेरेन जावपी तिसऱ्या सत्रांत ‘महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्यांतली पुरूशी मानसीकताय आनी अस्तुरेचें भावविश्व’ हो विशय आसतलो. ह्या सत्रांत डाॅ. अरविंद शानभाग कथेचेर आनी डाॅ. प्राची जोशी कादंबरेचेर प्रपत्र सादर करतलीं. डाॅ. जयंती नायक हीं अध्यक्ष आसतलीं. प्रा. दीपराज सातार्डेकार संयोजक आसतले.
शुक्रारा, २९ एप्रीलाक चवथें सत्र सकाळीं साडेधा ते दनपरां १२ मेरेन चलतलें. ह्या सत्राचो ‘महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्यांतली मानवीय संवेदना आनी वैश्वीक विचार’ हो विशय आसतलो. हातूंत डाॅ. पूर्णानंद च्यारी कथेचेर आनी डाॅ. रमिता गुरव कादंबरेचेर प्रपत्र सादर करतलीं. मुंबयचे नामनेचे साहित्यकार इब्राहीम अफगाण अध्यक्ष आसतले. प्रा. रेश्मा खोलकार सत्राची संयोजक आसतलीं.
दनपरां १२.०० ते देड मेरेन चलपी पांचव्या सत्रांत महाबळेश्वर सैल हांचे कडेन नामनेचे विचारवंत आनी संशोधक डाॅ. नंदकुमार कामत सुसंवाद सादतले. संयोजक प्रा. एडना वाज आसतलीं.
दनपरां अडेज वरांचेर समारोप सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून नामनेचे भारतीय साहित्यीक निर्मल कांती भट्टाचार्जी, मुखेल वक्ते आनी अध्यक्ष म्हणून ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतवंत कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो आनी अक्षर उत्सवाचे मानकरी म्हणून महाबळेश्वर सैल हाजीर आसतले. उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक प्रसाद लोलयेंकार हांची खाशेली उपस्थिती आसतली. आयोजक संस्थेचे मुखेली प्राचार्य डाॅ. फिलीप राॅड्रिगीस ई मेलो, सहआयोजक संस्थेचे मुखेली डाॅ. हनुमंत चोपडेकार, मुखेल संयोजक प्रा. प्रियांका परब हिंवूय उपस्थीत आसतलीं.
ह्या सत्राचें सुत्रसंचालन मानसी धाऊसकार आनी गोविंद मोपकार करतलीं. विद्यार्थ्यांनी आनी साहित्यमोगींनी व्हडा संख्येन ह्या परिसंवादाक येवचें अशें आवाहन आयोजकांनी केलां.