पेडणें पुलीस स्टेशना फाटल्या निवासी कुडींची दुरुस्ती गरजेची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें, प्रतिनिधी ः पेडणें पुलीस स्टेशना फाटल्यान वट्ट आठ निवासी कुडींची इमारत आसा. आनी हे इमारतींत सरकारान पुलीस कर्मचाऱ्यांक रावपाची सोय केल्या. पूण ह्या जाग्यार पाख्या वयल्यान व्हड प्रमाणांत गळती जाता. दारां नाशिल्ल्यान गोरवां, सुणीं, मांजर तातूंत येवन रावतात. सगळे कडेन कोयराची रास जाल्या. ह्या वाठारांत झाडां वाडल्यात. ह्या जाग्यार दोन पुलिसांचीं कुटुंबां रावतात. ह्या कुडी पसून तांच्या जिवाक धोको आसा. सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवन ह्या निवासी वाठारांत नवो प्रकल्प स्थापन करून बरी सुविधा दिवची, अशी मागणी सुरू आसा.

वट्ट आठ इमारती उबी आसात. आनी ह्या आठ इमारतींनी दरेका इमारतींत स ते आठ कुडी आसात. स हजार मेरेन भाडें ह्या निवासी कुडींक पुलिसांक फारीक करचें पडटा. आयची स्थिती पळयल्या उपरांत ही निवासी कुडी दुरुस्त करपा सारकी ना. देखून ह्या वाठारांत सरकारान भव्य बहुउद्देशीय प्रकल्प, वेगवेगळीं कार्यालय, दुकानां, निवासी कुडी, सभाघर बांदले जाल्यार ताचो पुलीस आनी नागरिकांकय फायदो जावंक शकता. देखून सरकारान यत्न करपाची गरज आसा.