पेडणें उपजिल्होधिकाऱ्या कडेन इतली मालमत्ता कशी ?

आमदार जीत आरोलकर पत्रकार परिशदेंत उलयतना. कुशीक सागर तिळवे आनी अजीत मोरजकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमदार जीत आरोलकरांचो गंभीर प्रस्न

पेडणेंः पेडणेंचे उपजिल्होधिकारी दीपक वांयगणकार हे पेडणेंच्या कूळ मुंडकारांक न्याय दिवचो सोडून बिल्डर लॉबीच्या तालार नाचतात. सरकारान तांकां निलंबीत करून तांच्या मालमत्तेची चवकशी करची, अशी मागणी मांद्रेंचे आमदार जीत आरोलकार हांणी पत्रकार परिशदेंत केली. कूळ- मुंडकारांचो विशय सुटावो करपाक लागून आपूण फुडाकार घेतलों. ह्या लोकांक मजत करपाक चार वकिलांची नेमणूक आपूण कार्यालयांत केल्या तशेंच हे ​विशीं कायद्यांत दुरुस्ती करून हीं प्रकरणां जाता तितले बेगीन निकालांत काडपा खातीर आपूण सरकारा कडेन मागणी करतलों अशें आरोलकार हांणी म्हणलें.

मांदऱ्यां पत्रकार परिशदेंत आमदार जीत आरोलकार उलयताले. ह्या वेळार पालयेंचे पंच वांगडी सागर तिळवे आनी पार्सेचे पंच वांगडी अजीत मोरजकार हाजीर अशिल्ले.

पेडणें म्हालांत कूळ मुंडकारांची कितलींशींच प्रकरणां मामलेदार, उपजिल्होधिकाऱ्यां कडेन प्रलंबीत आसात. हे अधिकारी ‘तारीख पे तारीख’ दिवन सर्वसामान्य नागरिकांक पिडटात. लोकांक सहकार्य करपाचें सोडून बिल्डर लॉबीक मजत करून हांगासरल्या हॉटेलांनी पार्ट्यो करतात असो गंभीर आरोप आमदार जीत आरोलकार हांणी केलो.

विधानसभेंत दुरुस्ती विधेयक मांडटलों

कूळ- मुंडकार कायद्यांत दुरुस्ती हाडून हीं प्रकरणां जाता तितले बेगीन निकालांत काडपाक दुरुस्ती विधेयक हाडटलों अशें जीत आरोलकार हांणी म्हणलें. मामलेदार आनी उपजिल्होधिकारी कार्यालयांतल्यान फक्त तीन तारखांनी हीं प्रकरणां निकालांत येवंक जाय अशेंय तांणी सांगलें.

चार वकील मजत करतले

मांद्रें मतदारसंघांत आनी पेडणें म्हालांत कूळ- मुंडकारांचीं प्रकरणां फुकट हाताळपाक लागून चार वकिलांची नेमणूक केल्या अशी म्हायती जीत आरोलकार हांणी दिली. ह्या लोकांनी ह्या वकिलां कडेन संपर्क सादचो. तांकां सगली मजत आपूण करतलों अशेंय तांणी जाहीर केलें.

निगेटिव्ह डिक्लरेशनाचो पेडण्यां खवदळ

पेडण्यां भायल्या बिल्डर लॉबीन सध्या खवदळ घालपाक सुरवात केल्या. व्हड प्रमाणांत भाटकारांनी आपल्यो जमनी विकपाचें सत्र सुरू केलां. हातूंत 80 टक्के जमनींत कूळ ना जाल्यार मुंडकार आसात. तांचेर चेपण हाडून तांकां मामलेदार आनी उपजिल्होधिकारी हांचे कडेन निगेटिव्ह डिक्लरेशन दिवपाक लायतात. ते हाजीर रावूंक नात जाल्यार तीं प्रकरणां एकतर्फी निकालांत काडपाचे प्रकार सुरू आसात. ही सगली परिस्थिती पळयत जाल्यार सामान्य पेडणेंकारांक देशोधडेक लावपाचे यत्न सुरू आसात. अशा वेळार ह्या लोकां फाटल्यान रावप हें आपलें कर्तव्य थारता. ह्या लोकांक आपूण रस्त्यार उडोवचो ना जाल्यार तांचे फाटल्यान खंबीरपणान उबो रावतलों, अशेंय जीत आरोलकार हांणी म्हणलें.

15 दीस खंय गेले ?

मोरजे विठ्ठलदासवाडो हांगासरल्या सिंथिया मोनिका फर्नांडीस हे चलयेचेर जो प्रसंग आयला तो लोक आजून विसरूंक नात. तिचे पुराय कुटूंब अपघातांत गेलें. ही चली एकलीच घर वजा झोंपडेंत रावता. तिका शौचालय बांदपाक जमीन मालक हरकत ना दाखलो दिना. मामलेदार आनी उपजिल्होधिकारी हांचे वांगडा वचून ही परिस्थिती तांचे मुखार हाडूनय बी पंदरा दिसांत हरकत ना दाखलो दितां अशें म्हणपी दीपक वायंगणकाराचे पंदरा दीस खंय गेले, असो प्रस्न जीत आरोलकार हांणी उपस्थीत केलाे. ह्या वेळार आमदार जीत आरोलकार हांणी कांय प्रकरणां विशीं म्हायती दिवन कशे तरेन तांचेर अन्याय जाता हे दाखोवन दिलें. कांय नागरिकांनी ह्या वेळार आपल्याचेर जाल्ल्या अन्याया विशीं म्हायती पत्रकारां मुखार दवरली.