पुलीस भरती वेळार आदली म्हायती लिपयल्यार अपात्र: सर्वोच्च न्यायालय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था : पुलीस, सैनीक आनी निमसैनीक दळांत भरती जावपी उमेदवारांच्या चारित्र्य अहवाला संबंदी आदली म्हायती लिपोवपा विशीं सर्वोच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निकाल दिला. गुन्यांवकारी प्रकरणांतल्यान जरी सुटका जाली तरी सुरक्षा दळांत भरती जातना ही म्हायती लिपोवन दवरल्यार संबंदीत व्यक्ती अपात्र थारपाक शकता अशें सर्वोच्च न्यायालयान निकालांत म्हणलां.
तामिळनाडूंत एका उमेदवाराची गुन्यांवकारी प्रकरणांतल्यान सुटका जाल्ल्यान उच्च न्यायालयान तांचे नियुक्तीचे आदेश दिल्ले. ताचे आड तामिळनाडू पुलीस सर्वोच्च न्यायालयांत गेल्ले.

पुलिसांक अधिकार

के. जे. रघुनीस ह्या हवालदारान भरती वेळार आपली गुन्यांवकारी फाटभूंय लिपोवन दवरिल्ली. ताचे आड मारामारीचो गुन्यांव दाखल जाल्लो. त्या गुन्यांवांतल्यान ताची सुटकाय जाल्ली. अशें पडताळणीक कळून आयलें. खरी म्हायती लिपोवन दवरल्यार दुबाव निर्माण जाता ताका लागून ताची उमेदवारी रद्द करपाचो पुलिसांक अधिकार आशिल्ल्याचें न्यायालयान सांगलें.