पुलीस खात्यांत उपअधिक्षक पदांची भरती प्रक्रिया सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-प्रक्रियेक 9 पुलीस निरिक्षकांचें गोंय खंडपिठांत आव्हान

पणजी : गोंय लोकसेवा आयोगान (जीपीएससी) सुमार 25 वर्सां उपरांत पुलीस खात्यांत कनिश्ठ श्रेणी अधिकारी तशेंच उपअधिक्षक पदा खातीर भरती प्रक्रिया सुरू केल्या. हे प्रक्रियेक 9 पुलीस निरिक्षकांनी गोंय खंडपिठांत आव्हान दिवन भरती प्रक्रिया आनी गोंय पुलीस सेवा नेम 2022 रद्द करपाची मागणी करून सगलीं पदां बडटी पद्दतीन भरपाची मागणी केल्या. तशेंच याचिकेचो निकाल जायना, ते मेरेन भरती प्रक्रिया स्थगीत दवरपाची मागणी केल्या.

हे संदर्भांत 9 पुलीस निरिक्षकांनी खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. हातूंत राज्य सरार, गोंय लोकसेवा आयोग, कार्मीक खात्याचे सचीव, गृह खात्याचे सचीव, पुलीस म्हासंचालक, मुख्यालयाचे पुलीस ​अधिक्षक हांकां प्रतिवादी केल्या.

पुलीस खात्यांत 1996 त पुलीस उपअधिक्षकाची भेट भरती केल्ली. उपरांत 1997 त एकदाय थेट भरती करूंक नाशिल्ली. जाल्यार 1997 ते 2011 मेरेन बडटी पद्दतीन कांय पदां भरिल्ली. ते उपरांत 1973 त भरती नेमा प्रमाण पुलीस खात्यांत उपअधिक्षक पदां 50 टक्के बडटी तशेंच 50 टक्के थेट भरती पद्दतीन भरपाची शिफारस केल्ली.

मजगतीं, पुलीस खात्यांतलीं बदां भरपा खातीर गोरे समितीन निर्देश जारी केल्ले. हाची दखल घेवन 26 नोव्हेंबर 1997 दिसा थेट भरती पद्दतीन कांय पदां भरपाची तजवीज केल्ली. जाल्यार 2012 त भरती नेमांत बदल केले उपरांत परतून 50 टक्के बडटी आनी 50 टक्के थेट भरती पद्दतीन केल्ली. ते उपरांत गोंय नागरी सेवेंतल्या कनिश्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांच्या पदांची भरती नेमांची समानता घेवन 2022 त गोंय पुलीस नेमांत बदल करून 60 टक्के बडटी, जाल्यार 40 टक्के थेट भरती पद्दत लागू केल्ली. ते प्रमाण जीपीएससीन आॅगस्ट 2023 त जायरात दिवन 28 पुलीस उपअधिक्षक पदां खातीर अर्ज मागयले. हाका विरोध करून 9 पुलीस निरिक्षकांनी खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. तातूंत सगलीं पदां गोरे समितीच्या निर्देशा प्रमाण 100 टक्के बडटी पद्दतीन भरपाची मागणी केल्या. तशेंच वयल्या पुलीस निरिक्षकांनी उपनिरिक्षक पदार 18 वर्सां परस चड काळ सेवा दिल्ल्याचे याचिकेंत नमूद केला. तशेंच गोंय नागरी सेवा कनिश्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांची पदां रितीं आसात आनी गोंय पुलीस सेवेंत समानता लागू जाय नाशिल्ल्याचो दावो केला.

पुलीस खात्यांतले पुलीस निरिक्षक आनी ताचे सकयल्या पदाची अडचण लक्षांत घेवन गोरे समितीन उपअधिक्षक पदार 100 टक्के बडटी पद्दतीन भरती करपाचे निर्देश जारी केल्ल्याचो दावो याचिकेंत केला.