पुलिशेची गुन्यांवकारांक शिटकावणी

चवथीचो फाटभुंयेर तैनात आशिल्ले पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चवथी निमतान पुलीस सतर्क; भौशीक गणेश मंडळांक विवीध सुचोवण्यो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः गोंयांत चवथीचो बोवाळ चल्ला. उत्सवाच्या काळांत गुन्यांवकारी उणी जावची आनी कायदो सुवेवस्था कायम उरची हे खातीर दक्षीण गोंय पुलिसांनी दक्षीण गोंयांत हे आदीं गुन्यांवांनी आस्पाव आशिल्ल्या 46 गुन्यांवकारांक शिटकावणी दिल्या. तशेंच भौशीक गणेश उत्सव मंडळां वांगडा बसका घेवन गस्त घालपा सयत हेर उपाय येवजण आंखल्या. चवथीच्या काळांत कसलीय वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका संबंदीत मंडळ जापसालदार आसतलें. ते खातीर तांणी गरजेच्यो उपाय येवजणो करच्यो, अशी सुचोवणी मंडळांक केल्या.

चवथीचो बोवाळ चालू आसतना कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय हे खातीर पुलीस सतर्क जाल्यात. हे फाटभुंयेर गणेश मंडळांक सुरक्षेचे नदरेन कांय आदेश लेगीत दिल्यात. रस्त्या कुशीक माटव उबारतात जाल्यारयेरादारीक आडखळ जावची न्हय हे खातीर चडांत चड आपवावुरप्यांची नेमणूक करची. दर्शन घेवपाक येवपी भाविकांचे सुरक्षेचे नदरेन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवचे. दर्शन घेतना गर्दी जावची न्हय हे खातीर रांक लावची. भलायकी सुविधा तयार दवरची. ते भायर वीज खात्या कडल्यान आनी उजो पालोवपी दळा कडल्यान ना हरकत दाखलो घेवचो, अश्यो सुचोवण्यो मंडळांक केल्यात. मडगांवां वट्ट 14 भौशीक गणेश उत्सव मंडळां आसात. माटवाचे सुवातेर लायतात त्या लावड स्पिकराचो आवाज सरकाराच्या नेमा प्रमाण आसतलो, हाची जतनाय घेवची. खंयच्याच विशया वयल्यान धर्मीक तणाव निर्माण जावचो ना, हाची जतनाय घेवची, अशें पुलिसांनी स्पश्ट केलां. तशेंच चवथीच्या काळांत चोरयांचें प्रमाण वाडटा. हे फाटभुंयेर घरां बंद करून वचप्यांनी पुलिशेक आनी शेजाऱ्यांक सांगून वच्चें. पुलीस गस्त वाडयल्लया. बाजारांत लेगीत चलत गस्त घालतात. रस्त्या वयल्या गाडयांची अचकीत तपासणी लेगीत करतात, अशें पुलिसांनी म्हणलां.

गोंयभरांत 3 हजार पुलीस तैनात

पणजीः चवथ बरे भशेन जावची हे खातीर गोंयभर सुमार 3 हजार पुलीस तैनात केल्यात. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्याचेर प्रतिबंधात्मक कारवाय केल्या. भौशीक गणेश उत्सव मंडळांक उत्सवाचे सुवातेर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावपा वांगडाच उजो पालोवपी यंत्रणा, पार्कींग वेवस्था करपाची सुचोवणी केल्या. चवथीच्या काळांत शारांतले खूबशे लोक आपले घर बंद करून मूळ घरा वतात. हे संदीचो गैरफायदो घेवन चोर घरां फोडटात. तांचो बंदोबस्त करचे खातीर अंदूं पुलीस खात्यान खर पावलां उखल्ल्यांत. ते भायर सगळ्या भौशीक गणेश मंडळांक मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यांत. चवथीच्या काळांत भारतीय रिझर्व्ह बटालियन (आयआरबी) पुलिसांची उत्तर गोंयांत 7 जाल्यार दक्षीण गोंयांत 7 मेळून 14 पंगड तैनात केल्यात. ह्या काळांत पुलीस नियंत्रण विभाग, पुलीस स्टेशनां वयले पुलीस नेमान दुचाकी वयल्यान गस्त घालतले. तशेंच पुलीस स्टेशनाचे हद्दींतले गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्यांक प्रतिबंधात्मक अटक करून तांचेर देखरेख दवरल्या.