पुर्तुगालाचे अर्द डझन गोल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

स्टार क्रिस्तियानो रोनाल्डो मैदानांत नासतना लेगीत पुर्तुगालान स्वित्झर्लेण्डाक 6-1 अशा गोल फरकांनी हारोवन संवसारीक फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टरफायनलींत सुवात मेळयली. क्वॉर्टरफायनलींत पुर्तुगाल आतां आदलो वस्ताद स्पेनाक हारोवपी मोरोक्को आड खेळटलो.

रोनाल्डोचे सुवातेर आयिल्ल्या गोंकालो रामोसान केल्ली हॅट्रीक, जाण्टो पेपे हांणे मारिल्ली जबरदस्त हेडर तशेंच राफाईलो आनी लेओचो गोल हाका लागून स्वित्झर्लेण्डाचें कांयच शाणपण चलूंक ना. रोनाल्डोन बाकाचेर बसून खेळाचो आनंद घेतलो.

संवसारीक फुटबॉल सर्तींत आपली पयली मॅच खेळपी 21 वर्सां पिरायेच्या रामोसान फुडारांतलो स्टार जावपाची झलक दाखयली. 17व्या मिनटाक फेलिक्साच्या थ्रो इन रामोसा कडेन येना फुडें ताणें तो पयलीं नियंत्रीत केलो आनी अशक्य दिसपी शूट स्वित्झर्लेण्डाच्या गोलकीपराक चकयत गोलपोस्टाचे दावे वटेनच्या कॉर्नांतल्यान भितर सरलो. 13 मिनटां उपरांत 39 वर्सां पिरायेचो पेपेन आपूण अजून मैदानांत कित्याक आसा, हाची प्रचिती दिली. धा मिनटांनी रोमासोची शूट गोलकीपरान आडायली. ना जाल्यार स्कोर 3-0 जावपाचो.

दुसऱ्या अर्दांत रामोसान गोल करून स्कोर 4-0 केलो. ते उपरांत चार मिनटांनी राफईलो गेहेरिरोन रामोसच्या अचूक पासाचेर गोल केलो. ते उपरांत स्वोसला मॅन्युएल आकांजीन स्वित्झर्लेण्डा वतीन गोल केलो. स्वित्झर्लेण्डाचो बाद फेरयेंतलो 1954 उपरांतचो पयलो गोल थारलो. रामोसान परतून जबरदस्त प्रदर्शन करून गोल करून आपली हॅट्रीक केली. 76व्या मिनटाक रोनाल्डो बदली खेळगडो म्हूण मैदानांत देंवलो. ताका डीच्या भायर फ्री कीक मेळ्ळी. पूण, ती बॉलाचेर वचून आपटली. अतिरिक्त वेळांत राफेलान गोल करून पुर्तुगालाक व्हड जैत मेळोवन दिवपाक हातभार लायलो.