पुदिनाचे फायदे: मेटाबॉलिजम वाडटलें आनी चरबी देंवतली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुदिना वाटून ताचो रोस काडूं येता. पुदिना वखदी, रुचीक, जड, स्निग्ध, खर, कृमीनाशक, काळीज आनी वायूनाशक जावन आसा. कफ, खोंकली, मंदाग्नी, कॉलरा, हागवण ह्या विकारांचेर पुदिना गुणी थारता.

घटक :

लोह १०० ग्रॅम
विटामीन ए १०० ग्रॅम
उदक ८३ टक्के
प्रोटीन ४.८ टक्के
चरबी ०.६ टक्के
कार्बोहाड्रेट पदार्थ ८ टक्के
खनीज पदार्थ१.६ टक्के
कॅल्शियम ०.२० टक्के
फॉस्फरस ०.०८ टक्के
मॅग्नेशियम १०० ग्रॅम

वखदी उपेग : दोन चमचे पुदिन्याचो रोस आनी एक चमचो लिंबाचो रोस दोन चमचे म्होवान मिस्तुराद करून घेतल्यार पोटाचीं दुयेंसां पयसावतात. पुदिन्यांत आशिल्ल्या इ विटामिनाक लागून शरीर घटमूट जाता आनी जाण्टेपण येना. पुदिना कृमीनाशक जावन आसा. कॉलरा जाल्यार पुदिना, कांदे आनी लिंबाचो रोस घेवचो. थंडी जाल्यार पुदिन्याच्या रोसाचे थेंबे नाकांत घालचे. चरतें वा घामोळें जाल्यार ताचेर पुदिना रगडचें.