पी व्ही सिंधू सेमी फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताची नामनेची बॅडमिंटन खेळगडी पी व्ही सिंधून संवसारीक क्रमवारींत 19वे सुवातेर आशिल्ले थायलॅण्डाचे सुपानिडा कटेथोंग हिका सहज हारोवन डॅनमार्क ओपन सुपर 750 सर्तीचे सेमी फायनलींत सुवात मेळयली.

दोन खेपेची ऑलिम्पीक पदक जैतिवंत सिंधून 47 मिनटां मेरेन चलिल्ली मॅच 21-19 आनी 21-12 अशा सरळ गेमींनी हारोवन दोन सप्तकांनी दुसरे खेपे सेमी फायनलींत सुवात मेळयली.

सिंधू आनी सुपानिडा हांचे मदीं सवी मॅच जाली. हे मॅची पयलीं सिंधूचो तिचे आड 3-2 असो रॅकॉर्ड आशिल्लो. सिंधून काल टॅक्निकली बरे खेळगडयेक हारोवन हालींसारीक मेळिल्ल्या अपेसाक फाटीं घालें. सुपानिडान कोर्टाचेर सिंधूक थकोवपाेचर चड भर दिलो. पूण, सिंधू हे गजाली खातीर तयार आशिल्ली. तिणें व्हड रॅली चालूच दवरल्यो. सिंधून कांय क्रॉस कोर्ट फोरहॅण्ड मारून गूण जिखपाक येस मेळयलें.

सिंधू 19-12 अशी आघाडी घेवन पयली गेम जिखपाच्या लागीं आशिल्ली. पूण, म्हत्वाच्या खिणाक केल्ल्या चुकींचो फायदो घेत सुपानिडान सेगीत पांच गूण मेळयले. सिंधून परतून मॅचींत पुनरागमन करतना सेगीत तीन गूण घेवन पयली गेम जिखली.

दुसरे गेमींत सिंधून 5-1 अशे आघाडी वरवीं बरी सुरवात केल्ली. पूण, थायलॅण्डाचे खेळगडयेन परतून बरे तरेन पुनरागमन केलें. पूण, ब्रेका मेरेन सिंधू 11-9 अशी मुखार आशिल्ली.

सिंधून उपरांत आक्रमक रूप आपणायलें आनी 18-11 अशे आघाडी घेवन उपरांत मॅच पॉयण्ट लेगीत मेळयलो.