पी व्ही सिंधून परतून सेमींत हारली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताची बॅडमिंटन खेळगडी पी व्ही सिंधू डॅनमार्क ओपनाचे फायनलींत सुवात मेळोवपा पसून चुकली. दोन खेपेची ऑलिम्पीक पदक जैतिवंत सिंधूक हांगाच्या जिस्के एरिनांत जाल्ले बायलांच्या एकोड्या गटांतले सेमी फायनलींत स्पेनाचे कॅरोलिना मारिना कडल्यान हार घेवची पडली.

हे हारी सयत बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 सर्तींतलें भारताचें आव्हान सोंपलें. सिंधूक सेमी फायनलींत मारिना कडल्यान 21-18, 19-21 आनी 21-7 अशा तीन गेमींनी हार घेवची पडली.

दोनूय खेळगडयां मदीं 16 मॅची जाल्यात. हातूंतल्या 11 मॅचींनी सिंधूक हार घेवची पडल्या. सिंधून निमाणे खेपे 2018त मलेशिया ओपनांत मारिनाक हारयिल्ली. तिच्या आड सिंधूक सेगीत पांचवे खेपे हार घेवची पडली.

दोनूय खेळगडयां मदली पयली गेम उमळशीक वाडोवपी थारली. एकेक गुणा खातीर दोनूय खेळगड्यांनी घाम गळयलो.

सिंधून सुरवातीक आघाडी घेतली. पूण, मारिनान लेगीत उत्कृश्ट प्रदर्शन करतना 7-5 अशी आघाडी घेतली. ते उपरांत सिंधून जबरदस्त स्मॅशा वरवीं प्रती हल्लो करून स्कोर 10-10 असो केलो.

दोगांयनी गेमींत आघाडी घेवपाचो खर यत्न करतना साबार खेपे स्कोराची बरोबरी केली. पूण, अखेरेक मारिनान पयली गेम 21-18 फरकान जिखून आघाडी घेतली.

सिंधून दुसरे गेमीक आक्रमक सुरवात केली. सुरवातीची आघाडी कायम राखतना सिंधून सात गुणांची आघाडी घेतली आनी उपरांत स्कोर 10-3 असो केलो. मारिनान सेगीत यत्न करून गेमींत येवपाचो यत्न केलो. पूण, ताका येस मेळूंक ना. सिंधून दुसरी गेम 21-19 जिखून मॅचींत बरोबरी सादली.

तिसरे मॅचींत मारिनान उत्कृश्ट प्रदर्शन करून सिंधूचेर आपलो शेक दवरलो. ब्रेक मेरेन मारिनान 9 गुणांचे व्हड आघाडी सयत स्कोर 11-2 असो केलो. तिसऱ्या गेमींत सिंधून निर्शेणी हाडली. ताका गूण मेळोवपाक तिका खर संघर्श करचो पडलो. दुसरे वटेन मारिनान आपली आघाडी कायम राखतना मारिनान निर्णायक गेम 21-7 फरकान जिखली.