पिळर्णा ‘मोग संडे’ खाला म्हायतीपटाचेर जालें व्याख्यान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : पिळर्णाच्या गोंय संग्रहालयांत ‘माहितीपट’ समजून घेवपा खातीर ‘मोग संडे’ खाला व्याख्यानाचें आयोजन केल्लें. म्हायतीपट निर्माती डॉ. अंजली मोंतेरो आनी के पी जयशंकर हांच्या फुडारपणा खाला हें व्याख्यान घडोवन हाडिल्लें. उत्कृश्ट म्हायतीपट करप हें फकत तांत्रीक कुशळटाये पुरतेंच न्हय जाल्यार ज्या विशयाचेर चित्रपट करतात तांचे कडेन दिग्दर्शक कसो वागता आनी तांकां समजून घेता हाचे कडेन आसा. हे कार्यावळींत चित्रपटांत आशिल्ल्या विशयां कडेन नातें निर्माण करपी म्हत्वाचेर चर्चा जाली.
डॉ. मोंतेरो आनी जयशंकर हे ह्या मळा वयले तज्ञ. हे जोडयेन ‘मनी वर्ल्ड्स : क्रिटिकल पर्स्पेक्टिव्हज ऑन कम्युनिटी मिडिया इन इंडिया’ आनी ‘अ फ्लाय इन द करी’ अशीं पुस्तकां बरयल्यांत. तांणी भाऊ कोरडे आनी वकार खान हांचे वांगडाय काम केलां. तांकां ते ‘धारावी स्लम’ ह्या चित्रपटा वरवीं मेळ्ळे.
१९९० दसकाच्या सुरवातीक मुंबय दंगली उपरांत आशियांतल्या सगळ्यांत व्हड झोपडपट्टेंत जातीं मदलो एकवट राखपा खातीर काम करपी कोरडे आनी खान, हे दोगूय मुखेल व्यक्ती आशिल्ले. तांणी स्त्रीवादी कवी, प्रतिकार करपी कलाकार आनी घटमूट मौखीक परंपरा आशिल्ल्या गांवगिर्‍या लोकांच्या विवीध पंगडांक भेट दिली. हे भेटी वरवीं तांकां प्रेरणा मेळ्ळी अशें तांणी ह्या व्याख्यानांत सांगलें.
म्हायतीपट करपा खातीर कितें गरजेचें हें समजून घेवप गरजेचें आसता. शाळांनी शिक्षण घेनासतना आपल्या भोंवतणच्या लोकां कडल्यान तशेंच सैमा कडल्यानूय खूब कितें शिकपाक शकता, अशें मत डॉ. मोंतेरो मांडलें.
गिन्यान फकत पुस्तकांतल्यान आनी विद्यापिठांतल्यान मेळटा अशें शिक्षक, संशोधक आनी चित्रपट निर्माते मानतात. पूण डॉ. मोंतेरो हांणी ज्या समुदायांची भेट घेतिल्ली तांचे कडल्यान जायतें शिकले. पूण ह्या जोडप्या खातीर शिक्षण हें केन्नाच बंद जायना अशी म्हायती तांणी व्याख्याना वरवीं दिली.