पालिका मुख्याधिकाऱ्याचो बंगलो 12 वर्सां जालीं तरी कित्याक जायनाः नझीर खान

मुरगांव पालिका मुख्याधिकारी बंगलो सुवातेची पळोवणी करतना नझीर खान आनी काँग्रेस वावुरपी (विक्रम नायक)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी बुन्यादी फातोर बसयल्लो मुरगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याचो बंगलो बारा वर्सां जालीं तरी अजूनय पुराय कित्याक जावपाक शकलो ना, असो प्रश्न काँग्रेस पक्षाच्या अल्पसंख्यांक विभागाचो अध्यक्ष नझीर खान हांणी भाजपा सरकाराक विचारला. बारा वर्सां हो प्रकल्प प्रलंबीत दवोरपाचें कारण कितें अशेंय तांणी विचारला.
पर्रीकर हांणी बुन्यादी फातोर बसयिल्ल्या ह्या बंगल्याचें काम फाटल्या 12 वर्सांत पुराय जावपाक शकलें ना.  ते मजगतीं वास्कोंत भाजपाचे तीन आमदार वेंचून आयले तरी बंगलो बांदपाचीं चिन्हां दिसनात. वास्को शारांतल्या मुख्य सुवातेर हो बंगलो बांदतले ते खातीर जाय आशिल्लो निधी मुरगांव पालिका मंडळा दिला. आमचे म्हायती प्रमाण ह्या निधीचो घोटाळो जाला वा पयशे नरी ना जाल्यात अशें खान हांणी सांगलें.
बंगल्याची सुवात सध्या कावलाची सुवात जाल्या. मुरगांव पालिकेची कावलांत गेल्ली वाहनां हे सुवातेर दवोरतात. सगळे कडेन कोयर साठला अशें सांगून मनोहर पर्रीकरा सारक्या फुडाऱ्यांक आतां भाजपांत मोल उरलें ना काय कितें, असो प्रश्न खान हांणी भाजपाक गेला. बंगलो आशिल्ल्या वॉर्डाची नगरसेविका शमी साळकार हांणी काँग्रेस नुस्त्या मार्केट शेडी वयल्यान काँग्रेन नाटकां करता अशें म्हणल्लें. ताचो समाचार घेतना नुस्तें विकतल्यांक तात्पुरते शेडींत पांच दिसांत व्हरपाचें उतर साळकार हिणे दिल्लें. पूण पंदरा दीस जाले तरी शाळकार तें काम कित्याक करपाक शकलें ना, अशें विचारून नुस्ते विकतल्यांक शेडींत व्हरपाक आमी भाजपा सरकाराक 45 दिसांची मुजत दिल्या. ते उपरांत आमी शेडीची गेड मोडून विक्रेत्यांक थंय व्हरून बसयतले अशें नझीर खान हांणी सांगलें.