पालक इंग्लीशीच्या फाटल्यान धांवतात: रामानंद तारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिक्षण मांयभाशेंतल्यान घेवचें. पूण आयज पालक इंग्लीशीच्या फाटल्यान धांवतात. हाचे परिणाम तांच्या भुरग्यांक फुडें भोगचे पडटात. ताका लागून पालकांनी हाचेर बरोच विचार करपाची गरज आसा. हांगच्या विद्यार्थ्यांनी हे शाळेक आपल्या काळजांत सदांच दवरपाक जाय, अशें ज्येश्ठ पत्रकार तशेंच माशेल अर्बन पतसंस्थेचे संचालक रामानंद तारी हांणी सांगलें. 

ते आमोणें, खारवाडो हांगच्या सरकारी मुळाव्या शाळेच्या पालक शिक्षक संघा वतीन आयोजीत यत्ता चोवथेच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत निरोप सुवाळ्या खातीर मुखेल सोयरे म्हणून पत्रकार रामानंद तारी बालवाडीच्या सभा घरांत उलयताले. 

ह्या वेळार माचयेर पालक शिक्षक संघाची अध्यक्ष वंशिका सांवत, शाळेचे मुख्याध्यापक विकास भगत, शिक्षीका स्नेहा गांवस आनी यत्ता चोवथेचे विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. 

ह्या वेळार विकास भगत, चित्रा फोंडेकार हांणी आपले विचार मांडले. 

शिक्षकां वतीन विद्यार्थ्यांक भेटवस्तू भेटयल्यो. विद्यार्थ्यांनी याद म्हणून मुख्यख्यापका कडेन दिवली भेटयली. 

पालकांनी बरें शिक्षण आनी संस्कार दिल्ले खातीर शिक्षकांचे उपकार मानले. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन सुचित्रा नायक आनी उपकार स्नेहा गांवस हांणी मानले. ह्या वेळार पालक हाजीर आशिल्ले.