पारयेमळच्या मत्स्यचूर्ण प्रकल्पाक गाकुवेधचोय विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी : पारयेमळ खोलाच्या प्रस्तावीत फिशमिलाक थळाव्यांचो विरोध आसा. ह्या प्रकल्पाच्या नियोजीत जाग्याक गाकुवेधच्या पदाधिकार्‍यांनी हालींच भेट दिली आनी ग्रामस्थांक ह्या प्रकल्पा आड पुरायेन फाटबळ दिवपाचें जाहीर केलें.
गाकुवेधचे सोयरू वेळीप हांणी सांगलें, पारयेमळ, खोला वाठारांतल्या प्रस्तावीत फिशमिलाच्या बांधकामा विशीं थळावे पंचायतीक कसलेच तरेची म्हायती दिवंक ना. ह्या फिशमिलाक लागून ह्या वाठारांतले उदका सांठे प्रदुशीत जावन धोको निर्माण जातलो. तशेंच गांवाक वार्‍या प्रदुशणाचोय धोको आसा. ग्रामपंचायती कडेन ह्या प्रकल्पा विशीं आजूनय अर्ज सादर जावंक ना. पूण काम सुरू केलां. पंचायती कडेन परवानगे खातीर अर्ज आयल्यार ग्रामसभा आपोवची अशी मागणी तांणी केली.
रामा काणकोणकर हांणी राज्यांतल्या आदिवासी गांवांक संरक्षीत करिनात, पूण अशे तरेचे प्रदुशण करपी प्रकल्प आदिवासी वाठारांत उबारतात. आदिवासी वाठार अधिसुचीत केल्ले जाल्यार हे गांव संरक्षीत जावपाचे. तशेंच ग्रामस्थाचे परवानगे बगर कसलेच तरेचीं कामां सुरू करपाक शकनात. फिशमील सारक्या माल पडपी प्रकल्पा आड मत्स्यविभाग, पंचायत, जिल्होधिकारी कार्यालय अश्या सगळ्या सुवातांचेर आक्षेप घेतले. ग्रामस्थांक गरज पडटा तेन्ना तांचे वांगडा गाकुवेध उबे आसतले अशें आस्वासन गाकुवेधानान दिलें.