पाद्रींक लागून दक्षिणेंत भाजपाची हार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-पाद्रींनी केल्ल्या ध्रुवीकरणाक लागून काँग्रेसचें जैतः भाजप

पणजीः काँग्रेसीचें आयकून पाद्रींनी दक्षीण गोंयांत धर्मीक ध्रुवीकरण केल्ल्यान दक्षीण गोंयांत साश्ट म्हालांत एकतर्फी लडत जावन लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक हार घेवची पडली, तशेंच काँग्रेसीक जैत मेळ्ळें. कांय पाद्रींनी लोकां मदीं उक्तेपणान भाजपाचेर आरोप केल्यात. हे विशीं जायते पुरावे आसात, असो आरोप भाजपान केला.

दक्षिणेंत मतांचें ध्रुवीकरण जावन भाजपाक हार घेवची पडली, असोय आरोप हाचे पयलीं भाजपान केल्लो. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भाजपा वांगडा रावन सत्तेंत येवपाक मजत केल्ले खातीीर ख्रिस्ती समुदायाचे उपकार मानिल्ले आनी खासा करून गोंयचें नांव तांणी घेतलें. भाजपाक थोमणो मारतना गोवा फॉरर्वडाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी प्रतिक्रिया दितना सांगलें, प्रधानमंत्र्यांच्या

विधाना उपरांत दक्षीण गोंयांत ध्रुवीकरण जाला, ही भाजपाची भुमिका बदल्ल्या काय किते, असो प्रस्न तांणी केल्लो.

भाजपाचे मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार आनी म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी विजय सरदेसाय हांकां जाप दितना सांगलें, आमची भुमिका खंयसरूच बदलूंक ना. ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी दक्षिणेंत ध्रुवीकरण केला ही आमच्या प्रदेशाध्यक्षांची भुमिका आसा आनी आमी ताचेर ठाम आसात.

पाद्रींनी धर्मांचे धुव्रीकरण केला हाचे आमचे कडेन कितलेशेच पुरावे आसात.

जेन्ना आमचे प्रदेशाध्यक्ष ख्रिस्ती समुदायाच्या उंचेल्या पदा वयल्या धर्मगुरूंची भेट घेतली आनी भेटी उपरांत फोटो काडपाक सांगलें तेन्ना तांणी न्हयकार दिलो. जर तुमका फोटो काडपाचे ना जाल्यार तुमी भेट घेवपाक आपयतात तरी कित्याक असो प्रस्न करून धर्मगुरूंच्या ह्या वागण्या वयल्यान ध्रुवीकरण जाला हे सिध्द जाता, असो आरोप संकल्प आमोणकार हांणी केलो.

तशेंच पाद्रींनी भाजपा विरोधांत केल्लीं विधानां सगलीं आमचे कडेन आसात. आमी केन्नाच कोणाचेर वैयक्तीक आरोप करुंक ना. तरी लेगीत पाद्रींनी काँग्रेसीचें आयकून ध्रुवीकरण करत आमचो कांय मतांनी हारयले, असो आरोप संकल्प आमोणकार हांणी केलो.

पाद्रींनी ध्रुवीकरण केला हाचेर आमी ठाम आसात. जेन्ना प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे ह्या विशयाचेर उलयले, तेन्ना भाजपान खंय ब्रम्हेशानंद स्वामीचो अपमान केलो असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी अमरनाथ पणजीकार हांणी केलो. काँग्रेस स्वताचे रक्षण करपा खातीर संताक राजकारणांत हाडटात, असो आरोप गिरीराज पै वेर्णकार हांणी केलो.

फादर कोन्सेसांव हांणी मनोहर पर्रिकारांचे कॅन्सर दुयेंस लेगीत आपले शेर्मावांत सोडूंक ना. जायत्या पाद्रींनी शेर्मावांत भाजपा आड उलोवप केला, तशेंच मिडियांत लेगीत भाजपा आड विधानां केली. इगर्ज संघटणेन ह्या पाद्रींची दखल घेतल्या काय, असो प्रस्न वेर्णकार हांणी केलाे.

ख्रिस्तांवांच्या बळग्यार आमी आयल्यात हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विधान चुकीचे ना. केरळांत ख्रिस्ती लोकांचीं मतां चड आसात, थंयसर भाजपाचे उमेदवार पयलेच खेपे वेंचून आयल्यात. भोवसंख्य ख्रिस्ती जनता आसपी अरूणाचल प्रदेश आनी ओडीसा सारकील्ल्या राज्यांत आमचें सरकार आयलां. आमी नवो झुवारी पूल हेर तरेचीं केल्ली उदरगत सगल्या घटकांक पावता. धर्माचे आनी जातीचें राजकारण आमी करुंक ना. देखून पाद्रींनी राजकारणांत आपले नाक घालचें न्हय, असो सल्लो वेर्णेकार हांणी दिलाे.