पाठ्यपुस्तकांचेर आमचीं नांवां नाकात, लेखक यादव आनी पळशीकार हांचें एनसीईआरटीक पत्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः एनसीईआरटीच्या राजकी शास्त्राच्या (पाॅलिटीकल सायन्स) पुस्तकाचेर लेखक म्हणून आपलीं नांवां छापपाक योगेंद्र यादव आनी सुहास पळशीकार हांणी हरकत घेतल्या. हे संबंदीं तांणी एनसीईआरटीक पत्र धाडलां. पाठ्यपुस्तकांचेर नांव आसप म्हळ्यार एका वेळार अभिमानाची गजाल आशिल्ली. पूण आतां ही लजेची गजाल जाल्या, अशा उतरांनी दोगांयनी आपल्यो भावनां उक्तायल्यात.
एनसीईआरटीन अंदूं इकरावी आनी बारावी वर्गाच्या राजकी शास्त्राच्या पुस्तकांत कांय बदल केल्यात. हाचेर विरोधी पक्ष तशेंच शिक्षणीक मळार टिका जाता आसतना आतां पुस्तकाचेर लेखक म्हणून नांवां आशिल्ल्या दोन शिक्षणतज्ञांनी एनसीईआरटीक पत्र धाडून आपली भुमिका मांडल्या. आमचीं नांवां वापरून राजकी नदरेन पक्षपाती, शिक्षणीक नदरेन अकार्यक्षम पुस्तकां विद्यार्थ्यां मेरेन पावूंक फावना. आमचीं नांवां आशिल्लीं पाठ्यपुस्तकां वांटल्यार कायदेशीर कारवाय जातली, अशीय शिटकावणी पत्रांत दिल्या. यादव आनी पळशीकार हे राजकी शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकाचे मुखेल सल्लागार आशिल्ले. फाटल्या वर्सा पाठ्यपुस्तकांत बदल जाले उपरांत दोगांयनी ताचेर खर टिका केल्ली. पयलीं पुस्तकांत सुदारणा करतना कांय मजकूर वगळपाची पद्दत आशिल्ली. पूण आतां एनसीईआरटीन व्हडलीशी भर घालपाक आनी परतून बरोवपाक सुरवात केल्या असो आरोप ह्या पत्रांत केला.
पुस्तकाचो लेखक कोण हाचेर वाद आनी भासाभास जावंक शकता. पूण आमचें काम मानूंक फावना अशा पुस्तकांनी लेखक आनी प्रकाशकांचीं नांवां जबरदस्तीन छापप विचित्र आसा, अशें योगेन्द्र यादव आनी सुहास पळशीकार हांणी म्हणलें.