पाट्यार धुल्लाचें प्रदुशण

सध्या पाट्यार व्हड प्रमाणांत धुल्लाचें प्रदुशण जाता. पाटो वाठारांतल्या रस्त्याचेर भायली अतिरिक्त माती हाडून उडयतात. ह्या रस्त्या वयल्यान ल्हान जरी गाडी गेली जाल्यार हे मातयेचो धुल्ल रोखडोच वयर हुबता. ताका लागून चड करून ह्या रस्त्या वयल्यान चलत वचपी आनी दुचाकींनी वचपी लोकांक त्रास जाता. तांच्या नाका- दोळ्यांनी धुल्ल वता. हो धुल्ल अपघाताकूय निमंत्रण दिता, हाचेर संबंदितांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा. (नारायण पिसुर्लेंकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी