पाकिस्ताना आड भारताक व्हड जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या हॉकी पंगडान आशियायी खेळांत गट पांवड्या वयले मॅचींत पाकिस्तानाक 10-2 अशा व्हडा फरकान हारयलो. आशियायी खेळांत पाकिस्ताना आड भारतान मेळयिल्लें हें आतां मेरेनचें सगल्यांत व्हड जैत थारलें. पयल्या अर्दांत चार गोल केले, जाल्यार दुसऱ्या अर्जांत स गोलांची नोंद केली. पाकिस्तानान दुसऱ्या अर्जांत दोन गोल केले.

ह्या जैता सयत भारतान सेमी फायनलींतली आपली सुवात निश्चीत केली. मुखेली हरमनप्रीत सिंगाच्या फुडारपणाखाला खेळपी भारतान सेगीत चवथ्या जैताची नोंद केली. भारत आतां अ गटांतली आपली निमाणी मॅच बांगलादेशा आड खेळटलो.

मुखेली हरमनप्रीतान चार गोल केले. ताचे खेरीत वरुणान दोन जाल्यार ललित, शमशेर, मनदीप आनी सुमित हाणें एकेक गोल केलो. भारतान सुरवाती सावन मॅचीचेर शेक दवरलो. मॅचीच्या आठव्या मिनटाक मनदीप सिंगान उत्कृश्ट रितीन फिल्ड गोल करून भारताचें खातें उगडलें. तीन मिनटांनी पॅनल्टी स्ट्रोकाचेर भारतान दुसरो गोल केलो. अशे तरेन पयल्या क्वॉर्टरांत भारत 2-0 असो मुखार आशिल्लो.

दुसऱ्या क्वॉर्टराच्या दुसऱ्या मिनटाक हरमनप्रीतान पॅनल्टी कॉर्नराचेर गोल करून स्कोर 3-0 असो केलो. ते उपरांत दुसऱ्या क्वॉर्टराच्या निमाण्या मिनटाक भारता वतीन चवथो गोल केलो. मध्यांतरा मेरेन भारत 4-0 असो मुखार आशिल्लो.

दुसऱ्या अर्दांत भारतान पयल्या अर्दा परस जबरदस्त खेळ केलो. तिसऱ्या क्वॉर्टराचे सुरवातीकूच हरमनप्रीतान पॅनल्टी स्ट्रोकाचेर आपलो तिसरो आनी भारताचो पांचवो गोल केलो. ते उपरांत एका मिनटां भितर ड्रॅग फ्लिकाचेर ताणें आपलो चवथो गोल केलो.

खेळाच्या 38व्या मिनटाक पाकिस्तानान मॅचींत येवपाचो यत्न केलो आनी ताका येस लेगीत मेळ्ळें. सुफियान मोहम्मदान पॅनल्टी कॉर्नराचेर गोल करून पाकिस्तानाचें खातें उगडलें. एका गोलान भारताच्या आत्मविस्वासाचेर कांय परिणाम जालो ना. 41व्या मिनटाक भारतान सातवो गोल केलो. अशे तरेन तिसऱ्या क्वॉर्टरांत भारतान तीन गोल केले. चवथ्या आनी निमाण्या क्वॉर्टरांत लेगीत भारताच्या खेळगड्यांनी शेक कायम दवरलो. ह्या क्वॉर्टरांत भारतान तीन गोल केले. तशेंच पाकिस्तानान एक गोल केलो.