पाकिस्तानाच्या हातांतलें जैत निसटलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंग्लंडान येजमान पाकिस्तानाक टॅस्ट माळेंतले पयले मॅचींत 74 धांवड्यांनी हारयलो.

पाकिस्तानाक पांचव्या दिसाच्या निमाण्या सत्रांत जैता खातीर 86 धांवड्यांची गरज आशिल्ली आनी ताच्यो पांच विकेटी शिल्लक आशिल्ल्यो. पूण, इंग्लंडाच्या बॉलरांनी उत्कृश्ट बॉलींग करून ऑली रॉबिन्सन आनी जेम्स अॅण्डरसन हांणी पाकिस्तानाचो दुसरो डाव 268चेर सोंपयलो.

पाकिस्तानाची निमाणी जोडी नसीम शाह आनी मोहम्मद अली हांणी 88वे ओव्हरी मेरेन लडत दीत मॅच बादाबाद दवरपाचो यत्न केलो. पूण, जॅक लिचान हो यत्न फुकट घालयलो.

रावळपिंडीच्या सपाट खेळपट्टीचेर इंग्लंडान टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेतलो आनी पयल्याच दिसा 506 धांवड्यो केल्यो. तशेंच पयल्या दिसा चार जाणांनी शेंकडे मारले. अखेरेक दुसऱ्या दिसा इंग्लंडाचो पयलो डाव 654चेर सोंपलो. ते उपरांत पाकिस्तानान लेगीत प्रत्युत्तर दिलें. ताणें पयल्या डावांत जबरदस्त बॅटींग करून सगल्यो विकेटी वगडावन 576 धांवड्यो केल्यो. पाकिस्ताना वतीन पयल्या डावांत तीन शेंकड्यांची नोंद जाली.

मॅचींत पडपी धांवड्यांचो पावस पळयलो जाल्यार ही मॅच बादाबाद उरतली अशें दिशिल्लें. पूण, इंग्लंडान पयल्या डावांत 78 धांवड्यांची आघाडी घेतली. दुसऱ्या डावांत इंग्लंडान 7 विकेटी वगडावन 264 धांवड्यो करून पाकिस्तानाक जैता खातीर 342 धांवड्याचें आव्हान दिलें.

दुसऱ्या डावांत बाबत सुरवाती उपरांत मॅचीचेर पकड मेळोवपाक सुरवात केली. इमाम उल हक (48) आनी अझर अली (40) हांणी डाव सांबाळपाचो यत्न केलो. ते उपरांत सौद शकील (76) आनी मोहम्मद रिझवान (46) हांणी पाकिस्तानाच्या जैताची आस्त जिवी दवरली.

पांचव्या दिसाच्या तिसऱ्या सत्रांत पाकिस्तानाच्या हातांत पांच विकेटी हातांत आशिल्ल्यो आनी ताका जैता खातीर फक्त 86 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. पूण, रॉबिन्सन आनी अॅण्डरसन हांणी भेदक मारो करून ताची स्थिती 9 बाद 264 अशी केली. मॅच इंग्लंडांच्या हातांत आयिल्ली.

नसीम शाह आनी मोहम्मद अली हांणी निमाण्य 12 ओव्हरी खेळून अखेर मेरेन लडत कायम दवरली. हे दोगूय इंग्लंडाक जैता सावन पयस दवरतात अशें दिशिल्लें. पूण, जॅक लिचान 46 बॉलांनी 6 धांवड्यो करपी नसीम शाहाक बाद करून निमाण्या खिणाक इंग्लंडाक जैत मेळोवन दिलें.