पांच वस्तूंच्या जीआय मानांकनाची प्रक्रिया निमाण्या टप्प्यांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मानकुराद, काजू, आगशीचे वायंगे, सातशिऱ्यांचे भेंडे, गोवन बेबिंकाचाे आस्पाव

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंय मानकुराद, गोंय काजू, आगशीचें वायंगे, सातशिऱ्यांचे भेंडे आनी गोवन बेबिंका ह्या पांच वस्तूक जीआय मानांकन मेळपा विशींची प्रक्रिया निमाण्या टप्प्यांत पावल्या. जीआय निबंधकांनी गोंयांतल्या ह्या पांचूय वस्तू परिक्षणा उपरांत स्विकारल्यो. राज्य विज्ञान-तंत्रज्ञानाक हे विशींचो अहवाल सादर करपाक सांगलां. ताका लागून फुडल्या कांय म्हयन्यांत ह्या वस्तूंक जीआय मानांकन मेळपाची शक्यताय आसा.
हे विशीं आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना विज्ञान-तंत्रज्ञान मंडळाचे अधिकारी दीपक परब हांणी सांगलें, पेटंट डिझायन आनी ट्रेडमार्काचे नियंत्रक जनरल तशेंच जीआय निबंधक डॉ. उनीत पंडित फाटल्या डिसेंबरांत गोंयांत आयिल्ले. त्या वेळार तांणी गोंयान जीआय मानांकना खातीर सादर केल्ल्या गोंय मानकुराद, गोंय काजू, आगशीचें वायंगे, सातशिऱ्यांचे भेंडे आनी गोवन बेबिंका ह्या पांचूय वस्तूचें परिक्षण केल्ले. ते उपरांत तांणी विज्ञान-तंत्रज्ञान मंडळा कडल्यान हे विशींचो अहवाल मागयला. डिसेंबर मेरेन हो अहवाल जीआय निबंधकांक सादर करतले, अशें तांणी म्हणलें.
जीआय निबंधकांनी मान्यताय दिले उपरांत हो अहवाल हरकतीं खातीर 90 दीस उक्तो दवरतले. ह्या काळांत ताका कोणीच आक्षेप घेतलो ना जाल्यार बेगोबेग संबंदीत वस्तूंक जीआय मानांकन दिल्ल्याचें प्रमाणपत्र जारी करतले, अशें परब हांणी सांगलें.
मजगतीं, हाचे पयलीं राज्यांतली खोला मिरसांग, हरमलची मिरसांग, काजू फेणी, मयंडोळी केळी आनी गोवन खाजें ह्या पांच वस्तू जीआय मानांकना खातीर सादर केल्ल्यो. पूण मदल्या काळांत कोविडाक लागून हे प्रक्रियेक कळाव जाला, अशेंय परब हांणी सांगलें.