पश्चिमी कॅनडा आनी अलास्का

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कॅनडा हो उत्तर अमेरिकेंतलो एक देश. अटलांटीक म्हासागर ते पॅसिफीक म्हासागर मेरेन हो देश पसरला. आर्क्टीक म्हासागर लेगीत ह्या देशाक लागता. हो देश आकारान संवसारांतलो दुसरो व्हड देश थरला. कॅनडाचे पश्चिमेक आनी दक्षिणेक फातराळ दोंगर आसात. उत्तरे वटेंतलो भाग बर्फांत भरिल्लो आसा. ह्या देशाचे उत्तरेंतल्या चडशा वाठारांनी थंड वातावरण आशिल्ल्यान चडशी लोकसंख्या दक्षिणेक मेळटा. कॅनडांतली सुमार 30 टक्के लोकसंख्या पश्चीम कॅनडांत रावता. तातूंतली चडशी लोकसंख्या यूएस शिमे लागसार मेळटा. अलास्का हें यूएसाचें एक राज्य. उत्तर अमेरिका वाठारांत हें राज्य आसा.
पश्चीम कॅनडा – कॅनडाच्या पश्चीम वाठारांत ब्रिटीश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्कॅच्वन आनी मॅनिटोबा ह्या चार प्रांतांचो आसपाव जाता. विक्टोरिया, एडमोंटोन, रेजिना आनी विनिपॅग हीं ह्या प्रांतांचीं मुखेल शारां. पश्चिमेक रावपी लोकांक ‘वॅस्टर्न कॅनेडियन्स’ अशें म्हणटात. अल्बर्टा, सस्कॅच्वन आनी मॅनिटोबा ह्या वाठारांतलो चडसो भाग सुपीक आसा. ते खातीर हो वाठार संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो गंव पिकोवपी वाठार थरला. पश्चिमी कॅनडांतल्यान गंवाची निर्यात मोट्या प्रमाणांत जाता.
वँगकुवर – वँगकुवर हें ब्रिटीश कोलंबियांतलें एक म्हत्वाचें शार. यूएसाच्या वॉशिंटनाचे उत्तरेक हें शार आसा. पश्चिमी कॅनडाचें तें एक म्हत्वाचें नगर आनी वेगवेगळ्या धर्माचे, प्रांतांतले लोक ह्या शारांत स्थायीक जाल्यात. दक्षीण आशिया, चीन तशेंच हेर वंशीक गटांचे लोक ह्या शारांत रावतात. ह्या शारांत साबार आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद, परिशद तशेंच सर्ती जाल्यात. 1954 राष्ट्रकूल खेळां सर्त, एक्स्पो 86, एपीईसी कॅनडा 1997, 2015 फिफा बायलां संवसारीक फुटबॉल सर्त, 2010 शिंयाळी ऑलिम्पीक सर्त तशेंच पॅरालिम्पिक्स सर्त ह्या शारांत आयोजीत केल्या.
रानां वाठार – पश्चीम कॅनडाचो मोटो भाग रान वाठारांत येता. ताका लागून झाडांचीं लाकडां कापून ताचो उद्देग ह्या वाठारांत चलता. इमारती बांदूंक, कागद तयार करूंक तशेंच कदेलां, मेज आनी हेर फर्निचर तयार करूंक लाकडांचो वापर जाता. झाडां कशाय कशीं मारचीं न्ही म्हणून आतां शाश्वत पद्दतीन झाडां मारप ह्या देशान आपणायला.
टोटेम स्तंभ – ब्रिटीश कोलंबियाचे स्थानीक लोक आपल्या वंशाचो इतिहास नोंद करून दवरूंक टोटेम स्तंभ वा वंशचिन्न स्तंभ वापरतात. आपल्या देशाचो, कुटुंबाचो वा एक व्यक्तीचो इतिहास सांगपी हे स्तंभ आसतात. ब्रिटीश कोलंबियांतल्या अलर्ट बे ह्या वाठारांत संवसारांतलो सगळ्यांत लांब टोटेम स्तंभ आसा अशें मानतात. लांब, सरळ खांबो आनी ताचेर रंगबिरंगी चित्रां आनी मुखामळ असो हो टोटेम स्तंभ आसता. ताचेर पुराणीक घडणुको आनी वंशाचो जनावरां कडेन आशिल्लो लागींचो संबंद दिसता.
पर्यटन – पोलर बॅर म्हणल्यार बर्फांत रावपी धव्या वांस्वेलांक पळोवंक पर्यटक मॅनिटोबांतल्या चर्चील वाठाराक भेट दितात. स्थलांतर करपी हजारांनी वांस्वेल ह्या वाठारांत येतात. सस्कॅच्वनांतल्या प्रिंस अल्बर्ट राष्ट्रीय उद्यानांत बिवर, ओटर, ब्लॅक बॅर हीं थळावीं जनावरां पर्यटकांक आकर्शीत करतात. अल्बर्टांत डायनोसॉर प्रोविंशियल पार्कांत इतिहासांतले जिवावळीचो अणभव घेवपाची संद पर्यटकांक मेळटा.
अलास्का – अलास्कांतल्या मूळ लोकांक एलिओट अशें म्हणटात. उत्तर अमेरिकेंत रावपी ते पयले लोक आशिल्ल्यान तांकां “फर्स्ट नेशन्स” अशेंय म्हणटात. उपरांत तांची जमीन युरोपी वसणूकदारांनी घेतली. 1959 वर्सा अलास्का हें यूएसाचें एक अधिकृत राज्य जालें. तेलाचें उत्पादन आनी पर्यटन हे ह्या राज्यांतले दोन मुखेल उद्देग. अँकरेज, फॅरबँक्स हीं ह्या वाठारांतलीं मुखेल शारां. डॉगस्लेड रेस हो अलास्काचो राज्य खेळ.

स्नेहा सबनीस
9923633789