पर्रा दुचाकीक धपको दिवन दुचाकी चालकांनी मारली धांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थिवी – कान्साच्या तरणाट्याक मरण

म्हापशें: पर्रा-साळगांवां खुरसा कडेन हांगासरल्या चार रस्तो जंक्शनार ‘हीट अ‍ॅण्ड रन’ केसींत दुचाकी चालक सत्पुरूष वासुदेव साळगांवकार (42, तळीवाडो, कान्सा, थिवी) हाका मरण आयलें. जाल्यार दुबावीत दुचाकी चालकांनी अपघात घडटकूच घडणूक थळा वयल्यान धांव मारली. मयत सत्पुरूष बस चालक आसून कळंगूट-पणजी मार्गा वयली प्रवासी बस तो चलयतालो.

हो अपघात बुधवारा सकाळीं 7 वरांच्या सुमाराक घडलो. मयत आपल्या जीए 11 जे 0515 क्रमांकाचे मोटारसायकली वयल्यान पर्रा ते साळगांवचे दिशेन वतालो. जाल्यार दुबावीत आरोपी एमएच 12 एचएम 7609 क्रमांकाचे मोटारसायकली वयल्यान गिरी ते नागवाचे दिशेन वताले.

दुबावीत आरोपींनी अचकीत मुखेल रस्त्यार आपली दुचाकी घेतली तेन्ना तिचो धपको मुखेल रस्त्या वयल्यान वचपी मयताचे दुचाकीक लागलो. हो धपको बसतकूच घडणूक थळा पसून कांय अंतराचेर वचून मयत दुचाकी सयत पडलो आनी गंभीर जखमी जालो. घडणूक थळार लोक एकठांय जाल्ल्याची संद सादून अपघातग्रस्त दुचाकी वयल्या दोनूय दुचाकी चालकांनी मोटारसायकली सयत घडणूक थळा वयल्यान धांव मारली. ह्या अपघातांत धांव मारिल्ल्या दुचाकीचे फाटल्यान बशिल्ल्या तरणाट्याकूय जखम जाल्या.

घडणुकेची म्हायती मेळटकूच 108 अ‍ॅम्बुलन्सींतल्यान जखमीक म्हापशेंच्या जिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केले. थंय उपचार सुरू आसतना मयताक मरण आयलें. अपघाताचो पंचनामो म्हापशेंचे पुलीस उपनिरिक्षक विराज कोरगांवकार आनी हवालदार केशव नायक हांणी केलो.

घडणूक थळा वयले सीसीटीव्ही फुटेजीच्या आदारान पुलिसांनी घडणूक थळा वयल्यान धांव मारिल्ल्या अपघातग्रस्त दुचाकीचो क्रमांक सोदून काडलो. ते प्रमाण वयल्या क्रमांकाचे दुचाकी चालकांचेर पुलिसांनी भादंसं च्या 279, 337, 304 आनी मोटार वाहन कायदो कलम 134(अ)(ब) खाला गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास पुलीस करतात.