पर्येंच्या श्रीभुमिका हायस्कुलांत ‘रेन वॉटर हार्वेस्टींग’ प्रोजेक्ट पुराय

‘रेन वॉटर हार्वेस्टींग’ विशीं म्हायती दिवपाचे कार्यावळी वेळार अभियंतो सतीश सावंत, दिवाकर पोसनायक, मंगला कोरगांवकार, यशवंत सावंत, रावसाहेब राणे, गोविंद वळवयकर, शंकर च्यारी आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केरी-सत्तरी: श्रीभुमिका शिक्षण संस्थेच्या भुमिका हायस्कुलांत विज्ञान शिक्षक दिलीप सावंत आनी स विद्यार्थी तनश्री सावंत, स्नेहल गांवस, शोभा गुरव, सुब्राव तिनयेकार, ओंकार गांवस आनी श्रुती सावंत हांणी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टींग’ हो प्रोजेक्ट पुराय केलो.

ऑगस्ट 2023 ते ऑक्टोबर 2023 मजगतीं विप्रो प्रेरीत ‘वॉटर अ‍ॅण्ड सस्टेनेबिलिटी’ खाला हो प्रोजेक्ट सुरू आशिल्लो. हो रेन वॉटर हार्वेस्टींग हाचोच एक भाग आसा. 23 ऑक्टोबर 2023 दिसा हो प्रोजेक्ट पुराय केलो. ह्या वेळार भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर पीडब्ल्यूडी (डब्ल्यूआरडी) चे सहाय्यक अभियंतो सतीश सावंत, विद्यालयाचे मुख्याध्यापक दिवाकर पोसनायक, मंगला कोरगांवकार, भुमिका उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य यशवंत सावंत, उपप्राचार्य रावसाहेब राणे, श्रीभुमिका मुळाव्या विद्यालयाचे मुख्याध्यापक गोविंद वळवयकार, भुमिका हायस्कुलाचे वेवस्थापक शंकर च्यारी, भुमिका हायस्कुलाचे सगले शिक्षक हाजीर आशिल्ले.

ह्या वेळार उलयतना सतीश सावंत हांणी म्हणलें, अशे तरेचे उपक्रम दरेकान राबोवंक जाय. फक्त शाळांनीच न्हय जाल्यार समाजांत दरेकान अशे तरेन उदक जिरोवपाचो उपक्रम हातांत घेवंक जाय. पावसाचें उदक जमनीर पडून ते निमाणें दर्याक वचून मेळटा. ताका लागून त्या उदकाचो आमकां कांयच उपेग जायना. हो उदकाचो अपव्यय टाळपा खातीर आमी ते उदक जमनींत जिरोवंक शकता. पावसाच्या उदकाचो आमी अशे तरेन उपेग केल्यार भुंयगर्भांतल्या उदकाची पातळी वाडपाक मजत जातली.

रेन वॉटर हार्वेस्टींग हाचो मोटो प्रभाव दिसून येतलो. ह्या प्रयोगा खाला सदर शिक्षकान सैमा वेलो मोग उक्तायलो आनी विद्यार्थ्यांक ते खातीर प्रोत्साहन दिलें. ह्या तांच्या आगळ्या वेगळ्या उपक्रमा खातीर शाळा वेवस्थापन समिती, मुख्याध्यापक तशेंच शिक्षक वर्ग हांणी तांची तोखणाय केली.