पर्यटनाच्या माध्यमांतल्यान बायलाचें सक्षमीकरण  करप शक्यः रोहन खंवटे

स्काल इंटरनॅशनल आयोजीत केल्ले कार्यावळीचें उक्तावण करतना पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे. वांगडा स्काल इंटरनॅशनल गोंयचो आदलो अध्यक्ष शिकर दिवाडकर आनी नवो अध्यक्ष विवेक केरकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः  गोंयचें पर्यटन फकत दर्या देगां इतलेंच मर्यादीत दवोरनास्तना होमस्टे, कॅराव्हॅन पर्यटन, कृशी पर्यटन आनी आध्यात्मीक सर्किट ह्या सारक्या शाश्वत उपक्रमांनी  पर्यटन मळार वैविध्य हाडल्यार  पर्यटनाच्या माध्यमांतल्यान बायलांचें सक्षमीकरण करपाक भरपूर वाव आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे हांणी सांगलां.
स्काल इंटनॅशनल गोंय, ट्रॅव्हल आनी पर्यटन उद्देग हितसंबदियाच्या संवसारीक नॅटवर्कान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले. केळशीच्या सेंट रेंजीस गोंय रिसॉर्टांत ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. स्कालान ही कार्यावळ खासा गोंय चॅप्टराचो नवी अध्यक्ष जाहीर करपा खातीर आयोजीत केल्लो. आमी आतां गोंयच्या अंतर्गत वाठारांत पर्यटन उदरगतीचेर लक्ष दिलां, तातूंत   नॉन-व्हर्टिकल ट्युरिझम क्लस्टर्स, होमस्टे क्लस्टर्स, कॅराव्हॅन ट्यूरिझम, अॅग्रो ट्यूरिझम आनीअध्यात्मिक सर्किट्स हांचो आसपाव आसा अशी म्हायती खवंटेन दिली.
ह्या उपक्रमांक लागून थळाव्या बायलांक पर्यटन उद्देगांत सक्रियपणान वांटेकार जावपा खातीर आनी तांचो लाब घेवपाच्यो संद तयार जातल्यो आनी बायलाचें अर्थीक सक्षमीकरण करप शक्य जातलें. हे सक्षमीकरण म्हणल्यार बायल आनी दादल्यांच्या समानतेचो विशय न्हय जाल्यार शाश्वत आनी सगल्यांक आसपावून घेवपी पर्यटनाचे दिकेन घातल्लें एक गरजेचें पावल आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें.
हे खाशेले कार्यावळींत स्काल इंटरनॅशनल गोंयची सूत्रां नवो अध्यक्ष विवेक केरकार हाणे अस्तमतो अध्यक्ष शिकर दिवाडकार हांचे कडल्यान स्विकारलीं. गोंयांत आपल्या इंडो- पोर्तुगीज खावपाच्या जिनसांचो प्रचार करून  गोयांक देशाची गॅस्ट्रोनॉमीक राजधानी  फुडें हाडपाक जाय. भौशीक उत्सवाचें आयोजन करपाक जाय अशें विवेक केरकारान ह्या वेळार सांगलें.
स्काल इंटरनॅशनल ही गोंयची आघाडेच्या वेपार संस्थातली एक आसा. जी प्रवास आनी पर्यटन उद्देगांतल्या भागधारकाचें प्रतिनिधीत्व करता. तिचे 130 परस चड वांगडी आसात. स्काल तांका वेवसाय नॅटवर्किंगा खातीर एक माची मेळोवन दिता. गोंयांत व्हडा प्रमाणांत पर्यटक येतात. ताका लागून थळाव्या साधन सुविधांचेर चेंपण येता. तो कमी करपा खातीर मार्ग सोदपाक जाय. गोयांत पर्यटना कडेन संबंदीत मनीसबळाचे कुशळताय वाडोपाक कडेन लक्ष केंद्रीत करपाक जाय अशें केरकारान सांगलें.
आग्नेय आशिया, मध्य पूर्व आनी युवरोपांतल्या पर्यटन मार्केटांचो सोग घेवून विपणन प्रयत्यांचे नदरेन गोंयांत आपली क्षितिजां विस्तृत करपाची गरज आसा. गोंयांत खेळ आनी साहस पर्यटना संबंदान मुळाव्या सुविधांत वाड करून स्टेडियमा आनी प्रशिक्षण सुविधां सयत सरकाराच्या गुंतवणुकींत वाड करपाची गरज लेगीत ताणे उक्तायली.