पर्यटक बस- इनोव्हा गाडी अपघातांत 6 जाण जखमी

नंद्रण-मोलें हांग अपघात जाल्ली इनोव्हा गाडी आनी पर्यटक बस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः नंद्रण- मोलें हांगा राष्ट्रीय म्हामार्गार मंगळारा सकाळी 7.45च्या सुमाराक  पर्यटक बस आनी इनोव्हा गाडी हाचे मदीं जाल्ल्या अपघातांत 6 जाण जखमी जाले. इनोव्हाचो ड्रायव्हर मोहम्मद गौस (31), शुभानी (14), रुक्साना (40) आनी नसरत बी गौस (सगळे खानापूरचे) हांका चड दुखापत जाली. ताकां फोडेंच्या उपजिल्हो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात.  दोन ल्हान भुरग्यांक किरकोळ मार बसलो. तांचेर पिळयें प्राथमीक भलायकी केंद्रांत उपचार करून डिस्चार्ज दिलो.
कुळें पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण जीए 05 ए 9977 नंबराची इनोव्हा गाडी खानापूरा वताली. मोलें चेंक नाक्या कडल्यान बेळगांवचे दिकेन वतना नंद्रण हांच्या  व्हल्तार सामकारच्यान येवपी एनएल 01 बी 1589 हे पर्यटक बशीक तिचो बसलो. गाडयेत आशिले स जाण जखमी जाले. 108 अॅम्बुलन्सींतल्यान ताकां पिळये भलायकी केंद्रांत व्हेलें. एकल्याक चड मार बशिल्ल्यान ताका बांबोळे जीएमसींत व्हरचें पडले.
अपघातांत इनोव्हा गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. पर्यटक बशींतल्या प्रवाश्यांक कांय जालें ना. कुळें पुलीस स्टेशनाचो निरीक्षक सगुण सावंत हाणे अपघाताचे सुवातेर वचून पळोवणी केली. पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो.