परिक्षा जावन, निकालाक वर्स जाले तरी उदका पुरवण खात्यांत नोकर भरती ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-उमेदवारा मदीं निरशेवणी, फेरपरिक्षा जावपाची शक्यताय

पणजी : सरकाराच्या बऱ्याच खात्यां मदलीं नोकर भरती प्रलंबीत आशिल्ल्यान परिक्षा दिल्ल्या इत्सूक उमेदवारां मदीं निरशेवणीचें वातावरण आसा. उदका पुरवण खात्यांत 190 पदां खातीर जायरात दिवन परिक्षा जाली, निकालूय जाहीर जालो, तरी अजून नोकर भरती जावंक ना. परिक्षेचो निकाल 6 जानेवारी 2022 दिसा जाहीर जाल्लो. निकालाक दोन वर्सां पुराय जायत येतली. नोकर भरती विशीं मात कसल्याेच हालचाली जावंक ना.

सरकाराच्या सगळ्या खात्यांनी नोकर भरती प्रलंबीत आसा. वीज खात्यांत लायनमन भरतीची प्रक्रिया पुराय जाल्या. सरकारान मात भरतीक मान्यताय दिवंक ना. नोकरभरतीची मुजत सरकारान तीन म्हयन्यांनी वाडयल्या. हे विशींचो अध्यादेश जारी जाला. हाका लागून परिक्षा दिल्ल्या उमेदवारां मदीं आस्त निर्माण जाल्या. सरकारा कडल्यान नोकर भरती विशीं पत्र वा जायरात येतली, म्हूण ते वाट पळयतात. सुपरवायजर पंप अॅटेडंट, मेकॅनीक ह्या पदां खातीर वेंचणुके पयलीं जायरात जारी जावन परिक्षा जाल्ली. सरकारान अजून निर्णय घेवंक ना. तरी पदां भरपा खातीर फेरपरिक्षा जावपाची शक्यताय आसा, अशी म्हायती उदका पुरवण खात्यांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यान दिली.

उदका पुरवण खात्यांत 190 कर्मचाऱ्यांचे भरती खातीर 21 ऑक्टोबर 2021 दिसा जायरात दिल्ली. हातूंत सुपरवायजराची 152, पंप अटेंडंट 6, असिस्टंट ऑपरेटर 17, मेकॅनीक 2, वर्क असिस्टंट 10 आनी इलेक्ट्रिशियनाच्या 3 पदांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या पदां खातीर हजारां वयर तरणाट्यांनी अर्ज केल्लो. अर्जांची छाननी जाले उपरांत 4 ते 6 डिसेंबर 2021 ह्या दिसांनी परिक्षा जाली. 6 जानेवारी 2022 दिसा परिक्षेचो निकाल जाहीर जालो. जायरातीक दोन वर्सां पुराय जाल्या. परिक्षेच्या निकालाक जानेवारींतं दोन वर्सां पुराय जातली. नोकर भरती विशीं मात कसल्योच हालचाली जावक ना. परिक्षा दिल्ल्या उमेदवारांक गूण खबर आसात. फुडें कितें जालें? वा जातलें? हे मात कोणूच सांगिना. हाका लागून परिक्षा दिल्ल्या उमेदवारां मदीं निरशेवणीचें वातावरण आसा. परिक्षा दिल्ले उमेदवार थळावे आमदार तशेंच वळखीच्या मंत्र्या कडेन विचारणा करीत आसात. मात तांकां समाधानकारक अशी जाप कोणूच दिना. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणांत लक्ष घालून बेगोबेग निर्णय घेवचो, अशी मागणी आसा.

निकाला उपरांत आचारसंहिता जाली लागू

उदका पुरवण खात्याच्या कर्मचारी भरती परिक्षेचो निकाल जाहीर जाले उपरांत वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाली. हाका लागून भरतीची प्रक्रिया फुडें वचूंक नाशिल्ली. वेंचणुके उपरांत परत भाजपचेंच सरकार आयलें आनी परत डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाले. उदका पुरवण खात्याचे मंत्री मात बदल्ले. भरतीची जायरात प्रसिद्ध जावन परिक्षा जाली तेन्ना फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज हे उदका पुरवण खात्याचे मंत्री आशिल्ले. वेंचणुके उपरांत सुभाष शिरोडकार हे उदका पुरवण खात्याचे मंत्री जाले. सरकार ही सेगीत चलपी प्रक्रिया आसता. ही प्रक्रिया रद्द जाल्ल्याचो आदेश मात अजून जारी जावंक ना.

मंत्री बदलिल्यान नवे मंत्री वेगळो निर्णय घेतले. जाल्ली परिक्षा रद्द जातली, अशें मत परिक्षा दिल्ल्या कांय उमेदवारांनी उक्तायलें.