परतून एकदां पक्षांतराची शबै शबै

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत आमदारांच्या राजकी पक्षांतरांचो पन्नास वर्सांचो इतिहास आसा.
‘ हमाम में- न्हाणीघरांत- सब नंगे है ’ ही तुर्कस्थानांतली म्हण. देशांत राजकारणाच्या न्हाणींघरांत सत्तेच्या सुवार्थान भुकेल्ले नितिभ्रश्ट राजकारणी एकामेकांची वस्त्रा देवंयत तेच अवस्थेंत दिसतात. काँग्रेसची उमेदवारी दिवपाक दिनेश गुंडू राव कोट्यांनी दुडू घेतालो, अशे आरोप भाजपांत दाखल जाल्लो संकल्प आमोणकर आयज लायता ते मानून घेवया. पूण, हें ताणें वेंचणुकांच्या वेळार कित्याक सांगलें ना? हो काय ताचो जांवय न्हय, जाल्यार हाणें कितले फारिक केल्लें तें आमकां कित्याक सांगना? भाजपांत असोच ‘फुकट’ आयला हाचेर कोण विश्वास दवरतलो गा?
आपल्याक सांगनासतना कामत भाजपांत गेल्ल्यान सरदेसाय तिडकला. हाणें वेंचणूक प्रचारांत भाजप विरोधांत विख ओंकिल्लें, पूण निकाला उपरांत रातयां पर्रीकाराच्या सरकारांत दाखल जाल्लो. तेन्ना कामतीक कळीत केल्लें व्हय? पद मेळयलें तें आमी पळयलें. झोळयेंत आनी कितलें पडलें तें हो सांगना. आयज कामत सत्तेचीं द्राक्षां चाखपाक गेला तें पळोवन हाचें तोंड आंबट जालां. आता होवूय घडये काँग्रेसीत एंट्री घेवन विरोधी पक्षनेत्याचे भुमिकेंत दिसतूय. एका तेंपार भाजपांत प्रवेश करप आत्महत्या केल्लेवरी अशें म्हणपी दिगंबर कामत आनी ढवळीकार आत्महत्येचो मार्ग पत्करून सत्तेचे सर्गसुख भोगपाक भाजपात आयल्यात अशें आमी समजुपाचें ?
‘आयज काँग्रेस सत्तेत नाशिल्ल्यान दिगंबराचो घुस्मटमार जाला तेन्ना सत्तेच्या ऑक्सिजन सिलेंडरांच्या सोदांत ते भाजपांत वतलेच’ हें दोन म्हयन्यां आदी ते पक्षांतर खेळांत रिटायर्ड हर्ट जाल्ले तेन्ना ह्याच स्तंभांत बरयिल्लें.
“कामत हे धोकेबाज आनी आपूण ‘त्या’ आठ जाणांक केन्नाच पक्षांत घेवपाचो न्हय, अशें विधान भाजपाचे थळावे अध्यक्ष करता तेन्ना प्रलोभन आनी केंद्रीय तपास यंत्रणांची भिरांत दाखोवन साम, दाम, दंड, भेद धोरण वापरून राजकी विरोधकांक फोडपाचें काम आतां सत्तापक्षाचे केंद्र सरकार करपाक लागलां, हाचो तो कबुलीजबाब. आपलो आमदार, मंत्री राजा हरिश्चंद्राचो अवतार आसचो, अशी मतदारांची आयच्या काळांत अपेक्षा आसना. राजकारणी आपली ‘कमाई’ मतदार, कार्यकर्त्या वांगडा साझी करता तेन्ना ताणें कितलींय पक्षांतरां केलीं तरी तांकां फरक पडना. “दिगंबर कामतीक मतदार वेचून हाडटात, पक्ष न्हय” सांगपी मडगांवच्या आमदारा वांगडा काल मेरेन भाजपाक गाळ्यो घालपी कार्यकर्ते भाजपाचो जयजयकार करतना दिसले.
पक्षांतराच्या शिगम्यांत आता देवांची एंट्री जांल्या. श्रीनागेश, श्रीदामोदर आनी श्रीमहालक्ष्मी हांणी एकमतान आपल्या भाजपांत वचपाच्या निर्णयाक तेंको दित आपल्या फाटल्यान उबे रावपाचें आस्वासन दिलां, अशे दिगंबर कामतीन म्हळां. दुडवांची, पदांची प्रलोभना दिली तरी खंयचेय परिस्थितींत आपूण काँग्रेस सोडपाक नां, अशी देवां मुखार सोपूत घेवपी दिगंबरान तीं प्रलोभनां आतां स्विकारचीं हाचेय विशीं देवांनी ‘विशेष सवलत’ दिल्या काय कितें तें मात दिगंबरान सांगलें ना. देवांनी तशें तें दिल्ले आसत जाल्यार आयच्या काळांत देवूय राजकारणी जाल्यात आनी घडये भांगरा मुकुट, फंडपेटीत लाखभर दुडू अशी प्रलोभनां दिल्ले कडेन तेवूय आपलीं उतरां फिरोवपाक लागल्यात काय कितें, असो दुबाव येता.
देवांक दिल्लीं उतरां न पाळपी, बेकायदेशीर जमीन वेव्हार केल्ले आरोप लागिल्ल्यांक ‘न खाउंगा न खाने दूंगा’ हिंदू संस्कारी भाजप आपलेशे करता हाचेंय अजाप दिसता.
‘भविष्यांत लोबो भाजपांत रुजू जाल्यार नगर रचना, नियोजन मंत्र्यान ताचे आड बेकायदेशीर जमीन वेव्हाराचे मीडियांत लायिल्ल्या आरोपांचेर कारवाय जातली काय’ हो प्रस्न ह्याच स्तंभांत विचारिल्लो. लोबोची शिकार करपाक खरशेतल्या विश्वजीताक आपली शस्त्रा म्यान करून महावीर अभयारण्यांत कॅबिनी बांदपाच्या कामांत लक्ष घालपाचो वेळ आयला, अशें दिसता.
राज्यांत भाजपाचें सरकार थीर आसतना फकत विरोधी काँग्रेसीक सोंपोवपाच्या हेतून आठ जाण फोडल्यात. राजकी विरोधी पक्ष सोंपोवन एकाधिकारशाय स्थापपाचो भाजपाचो हेतू हातूंतल्यान झळकता. देशांत आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयल्या मोदींच्या कर्तुबान प्रभावित जावन भाजपात पक्षांतर केलां, अशें कारण फुटीरांनी फुडें केलां खरें, पूण देशांत, राज्यांत सरकारां सत्तेच्या खेळांत पूर्णवेळ कार्यरत जाल्ल्यान प्रशासना कडेन दुर्लक्ष जालां, ही वस्तुस्थिती आसा.
अर्थव्यस्थेंत मंदीचीं लक्षणां दिसपाक लागल्यांत. तुमी उद्देगांत कित्याक गुंतवणूक करनात म्हूण खाजगी उद्योजकांक विचारपाची पाळी वित्तमंत्र्यांचेर आयल्या. बेरोजगारी हिशेबा भायर वाडल्या आनी म्हारगायेन मध्यमवर्गीय आनी गरिबांक हुलपायल्यात. डॉलराच्या तुळेन रूपया दिसपट्टो दुबळो जायत आसा. देशाचे आयातीचे बील वाडत आसा.
तोखणाय करतात तितले मोदी आंतराष्ट्रीय पांवड्यार प्रभावशाली दिसले नात. हालींच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेनान भारत सरकारचो विरोध जुमानासतना दुस्मान पाकिस्तानच्या हवाई दलाची लढाऊ विमानां दुरूस्त करपाक 45 कोटी डॉलरांची मजत जाहीर केल्या. ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रमात कोट्यांनी दुडू मोडून ट्रंपाक आमचे सरकार माथ्यार घेवन नाचलें खरें, पूण ताणें मात विकसनशील देश म्हूण आमकां थंयच्या निर्यातीत मेळटाली ती सूट रद्द करून शुल्क वाडयिल्लें. लडाखांत अतिक्रमण केले उपरांत चीन आतां फाटी सरपाक राजी दिसलो, तरी अतिक्रमणा आदीं ज्या भागांत आमचे जवान गस्त घालताले थंय वचपाक तांकां आयज मनाय आसा. 15 किमी अतिक्रमण केले उपरांत पांच किमी फाटीं सरप हें चीनाचें लडाखांतलें धोरण. चीनान लडाखांत पूल, रस्ते बांदले, अरूणाचलांत घरां बांदून आपले नागरीक थंय वसयले.
राज्यातल्या भाजप सरकारान राज्यांत भोव तोखणाय करपा सारकें अशें व्हडलें काय केल्लें ना. रोजगार निमतान पर्यटन उद्देगाक चालना दिवपाक राज्यांत कसिनो, क्लबांची हळशिकावणी संस्कृताय वाडयिल्ल्यान शिंदळकी, गुंडगिरी, खून, ड्रग विक्री प्रकरणां वाडल्यांत. खनीज वेवसाय सुरू करपाक मात म्हूर्त मेळना. राज्याच्यो लाखो वर्ग मिटर जमनी परप्रांतीय दलालांनी विकून खाल्ले उपरांत सरकार न्हिदेंतल्यान जागें जालां. मोदी, गोंय सरकाराचें कर्तुब बरें आशिल्लें जाल्यार लोबोक स म्हयने पयलीं भाजप सोडपाची गरज कित्याक दिसली आनी काँग्रेसीक एकनिश्ठ रावपाचो देवी मुखार सोपूत घेवचे पयली भाजपांतल्यान वेंचणूक लढोवपाचो निर्णय दिगंबरान कित्याक घेवंक ना?
हाचे फुडें पक्षांतर करतल्यांनी मोदी, थळावें सरकार हांच्या कर्तुबाचीं कारणां दिवपाचें सोडून सरळ देवान स्वप्नात दृष्टांत दिवन पक्षांतर करपाचो आदेश दिला अशें सांगून मेकळें जावपाचें. देवाक विचारपाचे भानगडींत मतदार पडना. तशेय आमदाराची कृतघ्नताय मनाक लावन घेवपी मतदार आयज उरिल्लो ना.

दीपक लाड
पर्वरी