परंपरीक नुस्तेमारांक वेळाची सवलत दियात

एसजीपीडीए अध्यक्ष कृष्णा साळकार हांचे कडेन चर्चा करतना चर्चील आलेमांव. वांगडी परंपरीक नुस्तेकार. (संतोष मिरजकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चर्चील आलेमांवः नुस्तेमारां सयत घेतली एसजीपीडीए अध्यक्षांची भेट

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः एसजीपीडीएच्या ठोक नुस्तें मार्केटांत परंपरीक नुस्तेमार ठोक नुस्ते विक्रीय सयत 10 वरां मेरेन किरकोळ विक्री करतात. मात हो वेळ वाडोवन 12 मेरेन करचो, अशी मागणी आदले आमदार चर्चील आलेमांव हांचे सयत परंपरीक नुस्तेमारांनी एसजीपीडीए कडेन केल्या. हाचेर योग्य निर्णय घेवपाचें आस्वासन कृष्णा साळकार हांणी दिलें.

एसजीपीडीएच्या ठोक नुस्तें मार्केटा भायर बसपी किरकोळ नुस्तें विक्रीचेर एसजीपीडीए आनी मडगांव पालिके वतीन कारवाय करून बंदी हाडल्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण नितळसाण राखप, थर्माकॉल काशींचो वापर बंद करप, रस्त्याचेर गाडयो उब्यो करून येरादारीक समस्या निर्माण जावची ना हे खीतर पालिका आनी एसजीपीडीए काम करतात.

हे आदीं रापणकार, बोटकार ह्या सारक्या परंपरीक नुस्तेकारांक मार्केटांत सुवात उपलब्ध करून दिवपा संबंदांत एसजीपीडीए कडल्यान बसका घेतली. ते प्रमाण परंपरीक नुस्तेमारांत ठोक नुस्तें विक्री खातीर मार्केटांत सुवात दिवपाचें थारावन वेळाची मर्यादा काडली. आतां परंपरीक नुस्तेमारांनी आदले आमदार चर्चील आलेमांव हांची भेट घेवन एसजीपीडीएंत परंपरीक नुस्तेमारांक उण्यांत उणी 12 वरां मेरेन किरकोळ नुस्ते विक्री करपाची सवलत दिवची, अशी मागणी केली. ते उपरांत चर्चील हांणी परंपरीक नुस्तेमारां सयत एसजीपीडीए कार्यालयांत वचून अध्यक्ष कृष्णा साळकार हांची भेट घेतली.