पयले वन-डेंत भारताक 7 विकेटींनी जैत स्मृती मंधाना (99) हरमप्रीत कौर (74) पर्जळ्ळीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
इंग्लंडः पयले वन-डेंत इंग्लंडाक 7 विकेटींनी हारोवन भारताच्या बायल पंगडान तीन मॅचींचे माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतली. होवे कौन्टी मैदानार जाल्ले हे मॅचींत भारताच्या आघाडेच्या खेळगडींनी फटकेबाज खेळी करून इंग्ंलडान जैता खातीर दिल्लें 228 धांवड्याचें लक्ष्य तीन विकेटी दिवन 44.2 ओव्हरींत हातासलें. तांणी 3 बाद 232 धांवड्यो केल्यो.
ओपनर स्मृथी मंधानाक शेंकडो करपाक फकत 9 धांवड्यो उण्यो पडल्यो मात पंगडाक जैतिवंत करपाचो खोशी ताका मेळ्ळी. 99 बॉलांत ताणे 10 सणसणीत चौके आनी 1 सक्यांनी 91 धांवड्यो केल्यो. यास्मित भाटियान (50) 47 बॉलांत 8 चौके आनी एका सक्यान अर्द शेंकडो केलो. हरमप्रीत कौरान नाबाद 74 धांवड्यो करून भारताच्या जैताक म्हत्वाचें योगदान दिलें. ताणे 7 चौके आनी 1 सको हुबयलो.
ओपनर शेफाली वर्माक (1) पंगडाच्यो 3 धांवड्यो जाल्ल्यो तेन्ना क्रेटा क्रॉसान आवट करून भारताक सुरवेकूच धपको दिलो. मात ते उपरांत भारतीय खेळगडींनी इंग्लंडाच्या बॉलरांक वरचड जावपाक दिनास्तना पंगडाक जैत मेळोवन दिलें. क्रेटा क्रॉसाचे बॉलिंगचेर रिचर्डसनान मंधानाची कॅच घेतली. जाल्यार भाटियाक चार्लस्टोन डीनान आवट केलें. क्रॉसान 43 धांवड्यांत दोन विकेटी घेतल्यो
इंग्लंडाच्यो 227 धांवड्यो
डेव्हीडसन रिचर्ड (नाबाद 50) आनी चार्लोट डीन (नाबाद 24) हांणी आठवे विकेटी खातीर केल्ले नाबाद 49 धांवड्यांचे भागिदारीक लागून भारताचे आडचे पयले वन-डे मॅचींत इंग्ंलडान आपल्या डावांत 7 बाद 227 धांवड्यो केल्यो. पंगडाच्यो ओपनर इमा लॅम्ब  आनी ब्युनमोट 21 धांवड्यो करून परत आयल्या उपरांत डंकली (29) आनी एलीस कॅप्सी (19) हांणी डाव साल्वार केलो. तांणी तिसरे विकेटी खातीर 43 धांवड्यांची भागिदारी केली.
डेव्डीसन रिचर्डान 4 चौक्यांनी अर्द शेंकडो केलो. ताका डी वॅट (43), इक्लेस्टोन (31)  हांणी बरो वांगोड दिल्ल्यान 50 ओव्हरींत इंग्लंडाच्या पंगडान दोट्टी शेंकड्याचो टप्पो हुबलो. इक्लेस्टोनान 4 चौक्यांनी 33 बॉलांत 31 धांवड्यो केल्यो. डंकलीन 52 बॉलांत तीन चौक्यांनी 29 धांवड्यो केल्यो. रिचर्डान 50 धांवड्यो करपा खातीर 61 बॉल घेतले. भारताच्या दीप्ती शर्मान  33 धांवड्यांत 2 विकेटी घेतल्यो. झुलन गोस्वामी,  मेघना सिंग, गायकवाड, सनेह रैना आनी हर्रीन देवूळान दरेकी एक विकेट घेतली.